Tlačová správa: Byrokratickú záťaž zvýšili pandemické opatrenia

Inštitút INESS už po šiestykrát zverejnil výsledky projektu Byrokratický index. Cieľom tohto projektu je vypočítať časovú byrokratickú záťaž mikropodnikateľa a upozorniť tak na prekážky, ktoré musí takýto podnikateľ prekonávať. Výsledky INESS zverejňuje práve 29. septembra, ktorý už pred 6 rokmi vyhlásil sa Medzinárodný deň byrokracie.

Tlačová správa: Byrokratickú záťaž zvýšili pandemické opatrenia

V roku 2021 dosiahla hodnota Byrokratického indexu 224 hodín. Znamená to, že modelová spoločnosť so štyrmi zamestnancami podnikajúca vo výrobnej sfére by musela spotrebovať 224 hodín času na vyrovnanie sa so všetkými regulačnými náležitosťami, ktoré jej ukladá zákon. Tie zahŕňajú administráciu daní a odvodov, evidenciu odpadu, certifikačné povinnosti, administratívu firemného vozidla a mnohé iné. Do porovnania sa zapojili aj partneri z Českej republiky a Severného Macedónska, ktoré dosiahli hodnotu 273, respektíve 146 hodín. Tento náš projekt tento rok po prvýkrát paralelne beží aj v niektorých krajinách Južnej Ameriky, kde budú výsledky zverejnené neskôr na jeseň.

Na Slovensku prišlo medziročne k miernemu nárastu celkovej záťaže z 217 na 224 hodín. Tento nárast bol však spôsobený najmä byrokratickými nákladmi pandémie (kontrola vstupu zamestnancov a ďalšie), ktoré si vyžiadali 18 hodín. V ostatných parametroch indexu prišlo k poklesu o 11 hodín. Pozitívne sa prejavili najmä zmeny v evidencii vozidiel, zrušenie povinných gastrolístkov a mierne úľavy pri štatistických výkazoch.
Výsledky a porovnania sú dostupné na stránke http://byrokratickyindex.sk.

Byrokratický index je schopný zachytiť len tie zmeny, ktoré sa týkajú modelovej spoločnosti. INESS pozitívne hodnotí viaceré protibyrokratické aktivity („kilečká“), vyvíjané za posledný rok Ministerstvom hospodárstva SR. Najmä v dôslednej aplikácii pravidla „1 za 1“ vidíme značný potenciál na zlepšenie podnikateľského prostredia. Na druhej strane, veľké riziko vidíme v hrozbe nárastu daňovo-odvodovej záťaže v blízkej budúcnosti, najmä z dôvodu zlého stavu verejných financií, ale aj v nákladoch napĺňania európskych emisných cieľov. Rovnakou výzvou ostáva aj kvalita inštitucionálneho prostredia, najmä školstva a spravodlivosti.

 

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards