INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.

Konkurencii neunikneš

„Motívy strachu a chamtivosti sú to, čo trh vynáša do popredia“ tvrdí G.A. Cohen v knihe WhyNotSocialism? „Ostatní účastníci trhu sú prevažne videní ako potenciálne zdroje obohatenia sa a zároveň ako možné nebezpečie pre úspech danej osoby.“

Cohen si ďalej všíma, že tieto „otrasné spôsoby videnia ostatných ľudí“ sú „výsledkom stáročí kapitalistickej civilizácie.“

Och, keby sme len mali iný ekonomický systém, kde by sa ľudia navzájom vnímali ako bratia a sestry, zjednotení v spoločnom úsilí, radšej ako konkurenti snažiaci sa odtrhnúť si čo najväčší kus ekonomického koláča.

Implicitne založená na Marxovej teórii, že sily a vzťahy výroby predurčujú idey a spôsoby správania sa ľudí,  si táto kritika predstavuje, že konkurencia je nevyhnutným znakom ľudských vzťahov vyvolaných kapitalizmom.

Bez trhu by sendvič stál 1500 dolárov

Ako náročné je získať sendvič? Návšteva obchodu, zaplatenie 2-3 eur a sendvič je váš. No za tými dvoma krajcami chleba s plátkami šunky a zeleninou sa nachádza sieť stoviek spolupracujúcich ľudí a firiem, ktorí vzájomnou výmenou svojich produktov tento sendvič postupne „vybudovali“ a priniesli ho až do vašich úst.

Stránky

Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards