Bol raz jeden úrad

Správa štátnych hmotných rezerv spravuje a pravidelne obmieňa núdzové zásoby rôznych komodít pre prípad prírodných katastrof, vojen, či epidémií. V minulom roku mala 107 zamestnancov, priemerný mzdový výdavok (vrátane odvodov zamestnávateľa) tvoril 1 488 eur. Mzdové náklady tak v roku 2013 dosiahli 1,9 mil. eur.

Bol raz jeden úrad

Celkové výdavky Správy rezerv sú v roku 2014 plánované na vyše 103 mil. eur. Drvivú väčšinu týchto výdavkov (99 mil. eur) tvoria výdavky na tovary a služby, čo súvisí s ukončením procesu vzniku nového modelu financovania núdzových zásob ropy a ropných výrobkov (tieto zásoby už nespravuje SŠHR, ale novozaložená Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov). V ďalších rokoch majú výdavky Správy rezerv klesnúť na necelých 10 mil. eur ročne.

Viaceré kauzy úradu („platina“; medializované podozrenia z predražených nákupov pšenice a cukru) vyvolávajú otázky, či je Správa rezerv nevyhnutným orgánom pre chod verejnej správy. Spravované rezervy by totiž malo byť možné kompetenčne rozdeliť pod ostatné ministerstvá. Správa štátnych a hmotných rezerv by tak mohla byť zrušená a podstatná časť nákladov ušetrená. Aj pri zachovaní nevyhnutných núdzových zásob štátu pre kritické situácie.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards