Česi zaspali dobu. Dobiehame ich vďaka pravicovým reformám (Finweb)

Podľa Radovana Ďuranu z INESS kombinácia ekonomických reforiem ale aj iných opatrení (decentralizácia VS) v období 2000 -2004 bola pre budúci vývoj Slovenska kľúčová, povedal pre Finweb dňa 4.9.2014.

Česi zaspali dobu. Dobiehame ich vďaka pravicovým reformám (Finweb)

Česko vs. Slovensko. Pozreli sme sa na to, ako po rozdelení spoločného štátu využili obe krajiny svoju vlastnú cestu.

Od rozdelenia Česko-Slovenska uplynulo už 21 rokov a ekonomiky oboch samostatných krajín sa vybrali každá iným smerom. Česko nevyužilo potenciál postkomunistického premianta a zaspalo na vavrínoch a Slovensko muselo ekonomicky doťahovať celú V4 po premrhaných deväťdesiatych rokoch.

Zatiaľ čo si všetky okolité krajiny užívali v tomto období významné rasty, Slovensko stagnovalo. Naša krajina sa nemohla zviesť na raste regiónu kvôli neexistujúcej reforme bankového sektora a divokej privatizácii.
Zlý bankový sektor zabrzdil aj českú ekonomiku. K tomu môžeme pridať neefektivitu verejných výdavkov a odkladanie dôchodkovej reformy.

Slovensku sa ako mladšiemu bratovi vďaka ekonomickým reformám zavedeným Dzurindovou vládou podarilo naštartovať ekonomiku a podľa ekonómov z nich žije dodnes a Česku paradoxne pomohla jeho neschopnosť zaviesť včas eur. Vďaka tomu môže teraz využívať kurz meny ako aktívny nástroj hospodárskej politiky. Slovensko kvôli euru o túto výhodu prišlo.

V grafe sa môžete pozrieť na vývoj hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenska a Česka v porovnaní so silným Nemeckom. V grafe je jasne vidieť, že HDP Slovenska prudko naštartovalo práve v roku 1998, kedy Dzurindova vláda zaviedla radikálne reformy. Aj napriek tomu, že Česko malo od rozdelenia pred Slovenskom nielen ekonomický náskok, vstúpili v roku 2004 obe krajiny do Európskej únie spolu. Slovensko v roku 2009 prijalo euro a aj vďaka tomuto kroku sa naše HDP na obyvateľa dostalo v roku 2014 na českú úroveň. V Téme týždňa sme sa preto pozreli na to, aké ekonomické kroky sú podľa ekonómov najväčšou chybou Česka a Slovenska po ich rozdelení a ktoré im naopak najviac pomohli.

Akú najväčšiu chybu v ekonomickej politike spravilo Slovensko od rozdelenia Československa?
 
Radovan Ďurana
INESS

Nie je možné vypichnúť konkrétny počin, zákon, ktorý by mal sám o sebe zdrvujúce dopady na ekonomiku za posledných 20 rokov. Obe krajiny najviac krvácali pri ozdravovaní bankového sektoru. Na druhej strane, rovnako významné náklady spôsobila neschopnosť ozdraviť súdnictvo a garantovať stabilné a málo regulované
podnikateľské prostredie.

 
Stanislav Pánis
J&T Banka

Ťažko vybrať jednu konkrétnu. Veľkou chybou bolo, že významnejšie protrhové reformy a liberalizáciu ekonomiky začalo uskutočňovať až po roku 1998. Ďalšou podstatnou chybou bolo, že po reformnom období prišiel útlm pričom štátne zásahy a regulácie naďalej negatívne ovplyvňujú potenciál hospodárskeho rastu. Sme stále kde si na polceste od etatistického štátu k liberálnemu prostrediu, hoci ekonomické prostredie sa oproti roku 1993 výrazne zlepšilo. Som presvedčený, že v našej krajine je stále obrovský priestor na zvýšenie ekonomickej slobody a zlepšenie podnikateľského prostredia.  Ak vlády nepritlačia opäť viac reformný plynový pedál, naša relatívna konkurencieschopnosť bude voči rýchlo rastúcim krajinám ďalej klesať. Cítiť to už teraz v medzinárodných rebríčkoch ako Index globálnej konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra alebo Doing Business reportoch, kde sa postavenie Slovenska v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zhoršuje.

 
Aký bol najlepší ekonomický krok alebo ekonomické opatrenie, ktoré  zaviedlo Slovensko?

Radovan Ďurana
INESS

Kombinácia ekonomických reforiem ale aj iných opatrení(decentralizácia VS) v období 2000 -2004 bola pre budúci vývoj Slovenska kľúčová.

 
Stanislav Pánis
J&T Banka

Získanie bezbariérového prístupu na jednotný európsky trh vďaka vstupu do EÚ, ktorý výrazne zlepšil ekonomický rast. A to aj vďaka reformám, ktoré sme museli pred vstupom podstúpiť. Vstup do EÚ by sa však nemal brať ako cieľ, ale ako prostriedok na dosiahnutie ďalšieho rastu životnej úrovne. Mám však pocit, že z tohto uhľa pohľadu sme zaspali na vavrínoch.

Dušan Jančovič

Finweb, 4.9.2014

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards