Propagácia štátnych podnikov

Výdavky na propagáciu štátnych podnikov presahujú ročne miliónové sumy. Pridaná hodnota takto použitých prostriedkov je otázna, spochybniteľná. Z pohľadu ekonomickej činnosti podnikov, ktoré sú štátnymi monopolmi ako Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, či Transpetrol, je plošná propagácia zbytočná, je plytvaním. V danom sektore tieto podniky nutne pozná každý subjekt, ktorý potrebuje ich služby.

Propagácia štátnych podnikov

Inak povedané reklama nezvýši ani tržby spoločnosti, ani dividendy štátu. Tak ako Finančná správa nepotrebuje reklamu na platenie daní, tak ani SEPS, bez ktorého nepretečie ani jedna kilowatthodina elektriny. Výdavky na propagáciu a sponzoring znižujú objem zisku, z ktorého plynú dividendy do verejných rozpočtov. Tieto často smerujú do oblasti športu, pričom nepodliehajú pravidlám, ktorými sa riadia výdavky Ministerstva školstva, ktoré má podporu športu v programe. A tak napríklad Transpetrol podporil jeden vybraný jachtársky klub sumou 100 000 eur, pritom Ministerstvo školstva, s ohľadom na rozšírenosť, popularitu a úspechy, pridelilo jachtingu 80 000 eur. Za prenájom Skyboxu na bratislavskom hokejovom štadióne Transpetrol zaplatil už 700 000 eur.

Najnovšie Transpetrol sponzoruje priamo Úrad vlády.

Zdroje štátnych podnikov sa tak stávajú nástrojom politických nominantov vo vedení týchto podnikov v podpore selektívne, netransparentne vybraných subjektov.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards