Komentár: Obedy zadarmo priamo od premiéra (Aktuality.sk)

Portál Aktuality.sk uverejnil dňa 1.7.2014 komentár Jána Dingu z INESS na tému nového balíka opatrení vládneho Smeru.

Komentár: Obedy zadarmo priamo od premiéra (Aktuality.sk)

Za jeden z najvážnejších ekonomických a spoločenských problémov Slovenska považujeme vysokú nezamestnanosť. Stále máme bezmála 350-tisíc ľudí bez práce, nezamestnanosť v SR dosahuje podľa Eurostatu 14 %.
Odvodová úľava

Tento problém na svojom pracovnom sneme adresovala aj vládna strana. Dôsledkom je ohlásené zavedenie odvodovej úľavy na zdravotné odvody pre nízkopríjmových zamestnancov. Na presnú podobu návrhu si ešte budeme musieť počkať, no úľava by sa mala týkať ľudí s platom do 565 eur.

INESS myšlienku odvodovej odpočítateľnej položky na nízke príjmy dlhodobo podporuje. Jej cieľom je zvýšiť čisté príjmy (a tak aj motiváciu prijať aj prácu za nízku mzdu), znížiť celkovú cenu práce, a podporiť takto tvorbu pracovných miest.
Vláda platí poistné

Avizovaný vládny návrh však má viacero negatívnych úskalí. Orientovať úľavu výhradne na zdravotné úľavy vyvoláva otázku, ako sa bude kompenzovať odvodový výpadok. Vláda totiž už dnes platí za štátnych poistencov poistné, ktoré nezodpovedá reálnym nákladom. Existuje teda riziko, že problém nižších odvodových príjmov bude prenesený na zdravotné poisťovne.

Naopak, odvodová úľava na sociálne odvody by postihla Sociálnu poisťovňu, ktorej diera sa kompenzuje zo štátneho rozpočtu. Výpadok by sa dal následne kompenzovať zvýšením solidarity, t.j. adresnosti sociálneho systému, škrtmi neefektívnych a neprioritných rozpočtových výdavkov a odstránením plytvania.

Ohlásené zvyšovanie minimálnej mzdy navyše vygumuje očakávaný pozitívny efekt zvýšenej tvorby pracovných miest. Dobre prevedená odvodová úľava by mala nahradiť koncept minimálnej mzdy, aby zamestnanci zarábali v čistom viac aj pri nižších mzdových nákladoch. Vládou stanovené minimálne mzdové náklady sú už dnes na Slovensku o 60 eur vyššie ako v Českej republike, čo vytláča mnoho nízkokvalifikovaných pracovníkov mimo legálny trh práce.
Odvodová úľava pre študentov vzrastie

Zatiaľ čo v ČR je nezamestnanosť na úrovni 6,5 %, na Slovensku je viac ako dvojnásobná. Problém vysokej nezamestnanosti sa preto nepodarí vyriešiť, kým neadresujeme problém umelo vysokých mzdových nákladov.

Odvodová úľava pri práci na dohodu študentov vzrastie od nového roku zo 159 eur na 200 eur. Vláda si je tak zjavne vedomá, že zavedenie plných odvodov na dohody v minulom roku malo výrazne negatívny dopad na ľudí, ktorí si nimi privyrábali, či už nižším čistým príjmom alebo úplným výpadkom dohodového príjmu. Odvodová úľava by sa však mala rozšíriť na všetkých dohodárov, veď až 90 % dohodárov pred zodvodnením dohôd malo z tejto formy kontraktu príjem nižší ako je minimálna mzda.

Budovanie jaslí a škôlok môže naoko pôsobiť ako rozumná politika, no v skutočnosti nerieši podstatu problému: Škôlkam by viac ako budovanie betónových budov pomohlo uvoľnenie nezmyselne prísnych regulácií a zapojenie zamestnávateľov prostredníctvom daňového zvýhodnenia. Prísne regulácie sú totiž hlavnou príčinou, kvôli ktorej súkromný sektor nedostatočne odpovedá na zvýšený dopyt po starosti o maloleté deti, resp. kvôli ktorej sa tieto služby poskytujú často na čierno (domáci babysitting na inzerát). Nemôžu tak vznikať malé komunitné škôlky či zamestnávateľské škôlky.

Adresnejšia sociálna politika

Za pozitívnu môžeme označiť snahu o adresnejšie poskytovanie sociálnych dávok. Sociálny systém má byť adresný a solidárny, a dávky či prídavky majú byť poskytované len tým, ktorí ich skutočne potrebujú. Každý štátny výdavok v konečnom dôsledku platia všetci občania z daní, je preto nezmyselné, aby bola štátna podpora poskytovaná všetkým. Každé euro, ktoré pracujúci od štátu dostane, si totiž predtým zaplatí prostredníctvom vyššieho daňového zaťaženia.

Za pozitívny tiež považujeme návrh na súbeh dávky v hmotnej núdzi a mzdy po nájdení zamestnania. Zvýši sa tak motivácia pracovať, resp. prijať prácu aj za nižšiu mzdu. Problémom je, že tento návrh nebude mať kto využiť, keďže vláda zvýšením minimálnej mzdy napriek zníženiu odvodov neznížila minimálne mzdové náklady na pracovné miesta, ktoré tak ako doteraz nebudú vznikať dostatočným tempom.
Obedy zadarmo

Horšie je to už s výdavkovou stranou vládneho balíčka (zľavy, úľavy). Premiér potvrdil, že sadzba DPH sa budúci rok znižovať z 20 % na 19 % nebude. Ako povedal: „Ak znížite DPH, nemá to absolútne žiadny vplyv na ceny, lebo obchodníci ceny neznížia, čiže vlastne darujete 200 miliónov eur obchodníkom.“

Tu premiér spotrebiteľov vyslovene klame. Ak klame spotrebiteľa obchodník, býva potrestaný, pre premiéra však takéto prísne pravidlá neplatia. Daň je nákladová položka a v mnohých vysokokonkurenčných sektoroch obchodníci nemajú iný spôsob ako získavať zákazníkov než nižšími cenami. V každodennom živote vidíme ako klesajú ceny pri znižovaní nákladov.

Znížením DPH by premiér efektívne vrátil ľuďom zdroje vo výške cca 200 miliónov eur. Netreba tiež zabúdať, že aj obchodníci sú po odchode zo svojej prevádzky spotrebiteľmi v ďalších obchodoch. Premiéra by sme sa tiež mohli spýtať, prečo vlastne máme zníženú DPH na lieky, alebo prečo počas štrajku autodopravcov znižoval spotrebné dane na naftu.
Nižšie ceny plynu

Dočkáme sa tiež nižších cien plynu pre domácnosti, vyšších vianočných dôchodkov, či vlakov pre študentov a dôchodcov „zdarma“. Štát však vlastné zdroje nemá, ale len prerozdeľuje zdroje, ktoré vyberá od občanov. A tak sa na benefity pre niektorých poskladajú všetci prostredníctvom vyšších daní, v tomto prípade DPH.

Zdvojnásobenie verejného dlhu za šesť rokov a atakovanie posledných hraníc ústavnej dlhovej brzdy tu zjavne pre vládu nehrá veľkú rolu.

Veď ako dodal premiér: „Nemôžeme sa vyhovárať na šetrenie. Raz chcú ľudia vedieť, že aj pre nich niečo robíme. Keďže sme sa nadreli na konsolidácii a lepšom výbere daní, máme právo zužitkovať tieto výborné výsledky.“

Ján Dinga

Aktuality.sk, 1.7.2014

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards