Vláda riskuje. Stratená generácia môže spustiť zmenu systému (Finweb)

Ako povedal pre portál Finweb dňa 3.7.2014 Ján Dinga z INESS, zamestnanosť mladých môžeme podporiť tým, že odstránime prekážky, ktoré bránia ich zamestnávaniu. Vláda by preto mala pristúpiť nielen k zníženiu odvodov predražujúcich cenu práce najmä nízkopríjmových zamestnancov, ale aj k zníženiu minimálnych mzdových nákladov. Vysoké mzdové náklady totiž obmedzujú možnosti uplatnenia práve mladých ľudí bez praxe, pre ktorých je prvoradé získavanie pracovných skúseností.

Vláda riskuje. Stratená generácia môže spustiť zmenu systému (Finweb)

Slovensko a s ním celá Európa zápasí s extrémne vysokou nezamestnanosťou mladých. Neriešenie tohto problému môže mať vážne následky.

Európa čelí okrem stále reálnej hrozbe krízy a deflácie tiež oveľa nebezpečnejšiemu problému. Tým je armáda mladých ľudí (vo veku od 15 do 24 rokov), ktorá má veľmi malú šancu zamestnať sa. V Európe je bez práce 5,7 milióna mladých ľudí a ich šanca nejakú si nájsť je mizivá. Dokonca sa už začína hovoriť o stratenej generácii. A problémy môžu ďalej narastať. Výsledkom dlhodobej nezamestnanosti sú javy ako sociálna izolácia, rast extrémizmu a násilia. Pri skutočnom a dlhodobom neriešení problému to v konečnom dôsledku môže viesť k celo-spoločenskej zmene, ktorej dôkazom je napríklad Egypt.

Problém stratenej generácie sa bohužiaľ nevyhol ani Slovensku. Nezamestnanosť mladých u nás dosahuje alarmujúcich 32,4 percenta. Horšie sú na tom iba krajiny periférie, ktoré v oveľa väčšej miere zasiahla kríza.

V Téme týždňa sme sa preto pozreli na to, akým spôsobom môže vláda znížiť nezamestnanosť mladých. Možností je niekoľko. Od podporovania vzdelávania v tých odvetviach, v ktorých existuje rastúci dopyt, medzi ktoré patria napríklad informačné technológie alebo odvetvia s vysokou pridanou hodnotou. Pomôcť môže tiež podpora investovania, ktoré prinesie ďalšie pracovné miesta.

Vláda by sa tiež mala snažiť odstrániť prekážky, ktoré bránia zamestnávaniu mladých. Zníženie odvodov predražujúcich cenu práce nízkopríjmových zamestnancov alebo zníženie minimálnych mzdových nákladov by mohli byť tým správnym impulzom.

Budúcnosť mladých je však aj v ich rukách. Pri výbere vzdelania by sa mali zameriavať na tie odvetvia, v ktorých existuje vysoký dopyt po kvalifikovaných zamestnancoch. Každý mladý človek rozmýšľajúci o vysokej škole by mal ale sám najlepšie zvážiť, ktoré odvetvie je perspektívne, a ktoré menej.
Analytikov sme sa pýtali, aké nebezpečenstvo prinesie ignorovanie problémov stratenej generácie a aké kroky by znížili nezamestnanosť mladých ľudí na Slovensku.
 

Ako môže Slovensko znížiť nezamestnanosť mladých?

 
Alexander Ač
Centrum výskumu globálnej zmeny AV ČR v Brne

Rast nezamestnaných medzi mladými je čiastočne spôsobený zvyšovaním dôchodkového veku. Tým zostáva pracovný trh dlhšie nasýtený. Možnosť zníženia veku odchodu do dôchodku však do úvahy neprichádza, z dôvodu starnutia populácie a neudržateľnosti dôchodkového systému. Priestor sa ponúka v podpore vzdelávania tých odvetví, kde existuje rastúci dopyt, napríklad informačné technológie a odvetvia s vysokou pridanou hodnotou a konkurencieschopnosťou (napríklad technológie alternatívnych zdrojov energie). Každý mladý človek rozmýšľajúci o vysokej škole by mal ale sám najlepšie zvážiť, ktoré odvetvie je perspektívne, a ktoré menej. Ponúka sa aj všeobecné znižovanie daňového a byrokratického zaťaženia, to však nie je nič nové a prevratné. Najlepšie dlhodobé riešenie je však v nadobudnutí schopnosti získavať všetky energetické zdroje z vlastného územia - to by prispelo aj k vytváraniu a aj udržaniu pracovných príležitostí.
 
Martin Barto
Sberbank

Slovensko môže znížiť vysokú nezamestnanosť mladých ľudí najmä podporou investovania, ktoré prinesie ďalšie pracovné miesta a najmä zlepšením kvality vzdelávania, najmä na základných a stredných školách. Akútne problémy by mohli pomôcť – podľa skúseností iných európskych štátov - riešiť kratšie vzdelávacie programy, systémy tútorstva a neformálneho poradenstva, praxí apod.
 
Ján Dinga
INESS

Zamestnanosť mladých môžeme podporiť tým, že odstránime prekážky, ktoré bránia ich zamestnávaniu. Vláda by preto mala pristúpiť nielen k zníženiu odvodov predražujúcich cenu práce najmä nízkopríjmových zamestnancov, ale aj k zníženiu minimálnych mzdových nákladov. Vysoké mzdové náklady totiž obmedzujú možnosti uplatnenia práve mladých ľudí bez praxe, pre ktorých je prvoradé získavanie pracovných skúseností.
 

Ako môže Slovensko a Európa doplatiť v budúcnosti na vysokú nezamestnanosť mladých?
 
Alexander Ač
Centrum výskumu globálnej zmeny AV ČR v Brne

Celkom tak, ako na ňu dopláca Grécko či Španielsko, odkiaľ mladí utekajú za prácou do iných krajín. Investície do dopravnej infraštruktúry a stavebného priemyslu boli síce lukratívne a dočasne znížili nezamestnanosť v týchto krajinách, ukázali sa však ako neudržateľné. Slovensko svojou súčasnou závislosťou od automobilového priemyslu riskuje podobným spôsobom, pretože hrozí presýtenie trhu, a to aj v globálnom meradle. Jednoducho prílišná závislosť od jedného sektoru výroby sa nikdy nevypláca a transformácia štruktúry ekonomiky a priemyslu je beh na dlhé trate. Keď je veľa mladých ľudí nezamestnaných dlhodobo, dôsledkom sú javy ako sociálna izolácia, neschopnosť zaradiť sa do spoločnosti, a rast politického extrémizmu a násilia. To v zárodkoch nakoniec už môžeme u nás aj pozorovať.
 
Európe môže nezamestnanosť mladých spôsobiť podobné problémy, ako spôsobuje v iných krajinách. Okrem snahy jednotlivcov hľadať prácu v iných krajinách, je to rast neznášanlivosti voči menšinám a prisťahovalcom, pocit, že cudzinci berú prácu domácim obyvateľom (viď Anglicko, či Švajčiarsko), rast sociálneho napätia, kriminality, a podobne. Pri skutočnom a dlhodobom neriešení problému to v konečnom dôsledku môže viesť k celo-spoločenskej zmene (pozrime sa v extrémnom prípade napríklad na Egypt), s malou šancou, že táto zmena by smerovala nakoniec k lepšiemu.

 
Martin Barto
Sberbank

Vo všeobecnosti vysoká a dlhodobá nezamestnanosť mladých ľudí môže viesť k vzniku veľkej skupiny ľudí, ktorá nebude mať pracovné skúsenosti a návyky, a tak bude celý život na sociálnu pomoc a život na okraji spoločnosti. Za súčasných demografických pomerov ide o veľmi nebezpečný trend.

Ján Dinga
INESS

Vládou vytvárané prekážky na trhu práce zvyšujú šancu, že z mladých sa stanú dlhodobo nezamestnaní. Už dnes sú dve tretiny slovenských nezamestnaných bez práce viac ako rok, čo následne znižuje aj ich možnosti uplatnenia na trhu práce.
 
Stratená generácia nás dostala medzi najhoršie krajiny sveta
Venujú politici tomuto problému náležitú pozornosť?

 
Alexander Ač
Centrum výskumu globálnej zmeny AV ČR v Brne

Domnievam sa, že skôr nie. Aspoň štatistiky a pomerne hrozivom raste počtu mladých nezamestnaných, kedy sú niektoré krajiny Európskej Únie na úrovni rozvojových krajín. to nenaznačujú. Problém je, že tieto problémy súvisia aj s globálnym rastom populácie. Európa nemôže konkurovať napríklad čínskemu pracovnému trhu. Nežijeme tiež na nekonečne veľkej planéte a rast populácie sa nejakým spôsobom musí prejaviť. Žiadny politik si však netrúfne o tomto probléme hovoriť, navyše Európa sa potýka skôr s problémom starnutia populácie, čo je však dôsledok populačného rastu najmä po druhej svetovej vojne. Akákoľvek významnejšia diskusia na tieto témy bohužiaľ v médiách a medzi politikmi chýba.

Martin Barto
Sberbank

Politici málokedy uvažujú o časovom horizonte presahujúcom najbližšie voľby, preto sa ich úsilie zameriava na riešenie akútnych problémov. Pripomína to liečenie zranení iba analgetikami, ktoré potlačia momentálnu bolesť, no neriešia príčinu.

Dušan Jančovič

Finweb, 3.7.2014

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards