Vesmír verejných výdavkov 2014

Tak ako každý rok, aj tento sme vyhotovili plagát Vesmír verejných výdavkov 2014.

Vesmír verejných výdavkov 2014

Vesmír je grafickým znázornením všetkých verejných výdavkov financovaných z daní a odvodov. Umožňuje pochopenie vzťahov medzi jednotlivými zložkami verejnej správy. Keďže je výbornou pomôckou pri vysvetľovaní základných finančných tokov medzi občanom a štátom ako aj medzi jednotlivými štátnymi inštitúciami, posielame ho už niekoľko rokov bezplatne na všetky stredné školy a vybrané vysoké školy po celom Slovensku. Plagát schválilo aj Ministerstvo školstva ako učebnú pomôcku.

Vesmír sme mohli pripraviť vďaka podpore od Embassy of the United States v Bratislave.

Plagát si môžete zakúpiť v slovenskej aj anglickej verzii priamo v kancelárii INESS alebo tu.

Jeho elektronická verzia je dostupná tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards