INESS odporúča: Liberty Seminars v Slovinsku

Liberty Seminars predstavujú životnú príležitosť diskutovať, prezentovať a debatovať o ľudských právach, trhoch, verejnej politike a práve v prostredí úchvatnej scenérie Júlskych Álp. Dva týždne trvajúce semináre—Liberty Camp a Liberty Academy—umožňujú záujemcom diskutovať o súčasných ekonomických a politických témach z pohľadu klasického liberalizmu.

INESS odporúča: Liberty Seminars v Slovinsku

Diskusie v malých skupinách, prezentácie a debata poskytujú vynikajúci priestor pre zostrenie mysle a zručností, preto každá časť programu Liberty Seminars je pre účastníkov výzvou. Tento projekt je jedinečný v spájaní skupiny študentov a lektorov rôznych národností a kultúr, ale aj profesií a vzdelania. Prvých šesť vydaní seminárov spojilo viac ako 300 účastníkov zo 44 krajín.

7. ročník Liberty Seminars sa uskutoční 22.-27. septembra 2014 v Jazero Bohnij v Slovinsku. Partnermi projektu sú Institute for Economic Analysis (IEA) z UK a Cato Institute z US.

V roku 2014 Liberty Seminars privítajú 40 študentov, absolventov a mladých ľudí zdieľajúcich záujem o slobodu. Medzi prednášajúcimi budú  svetovo uznávaní odborníci ako Dr. Stephen Davies (Institute of Economic Affairs, UK), Dr. Dan Mitchell, PhD (Cato Institute, USA), Dr. Tom G. Palmer (Cato Institute, USA) a Dr. Philip Booth (Institute of Economic Affairs, UK). Prihlasovanie a ostatné informácie nájdete a www.liberty-seminars.org. Deadline na prihlasovanie je 1.júla 2014.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards