Chcú zrušiť zdravotné odvody. Odborníci sú skeptickí (Aktuality.sk))

Nahradenie zdravotných odvodov len majetkovými daňami v podstate nie je možné. Dane z nehnuteľností majú nízky objem, a ani dodatočná daň z luxusu, ktorú ministerstvo financií rado spomína, túto skutočnosť nezmení, povedal pre portál Aktuality.sk dňa 27.5.2014 Radovan Ďurana z INESS.

Chcú zrušiť zdravotné odvody. Odborníci sú skeptickí (Aktuality.sk))

Ministerstvo financií zvažuje v strednodobom horizonte, že zruší zdravotné odvody. Jednou z náhrad za výpadok týchto príjmov verejného rozpočtu by malo byť zavedenie majetkových daní. Tomuto kroku bude ešte predchádzať ukončená konsolidácia verejných financií, tak aby sa deficit štátneho rozpočtu dostal z mínusových čísel.

Redakcia Aktuality.sk preto oslovila ekonómov s tým, ako oni hodnotia takýto zámer a či v konečnom dôsledku by mohol pomôcť ľuďom s nízkym príjmom.
Martin Hošták, tajomník Republikovej únie zamestnávateľov

Ideálne by sa ministerstvo financií malo zaoberať predovšetkým úspornými opatreniami v celom okruhu verejných financií. Zamestnávateľom chýba diskusia o konsolidácii na výdavkovej strane, audit verejných výdavkov a podobne.

Je faktom, že zdravotné poistenie fakticky poistením nie je - skôr je to istá forma dane. Sme pripravení v budúcnosti diskutovať na uvedenú tému. Ale stále platí, to čo som už uviedol, a to, že je potrebné začať diskutovať o verejných výdavkoch.

Radovan Ďurana, analytik inštitútu INESS

Nie je to rozumný návrh. Nahradenie zdravotných odvodov len majetkovými daňami v podstate nie je možné. Dane z nehnuteľností majú nízky objem, a ani dodatočná daň z luxusu, ktorú ministerstvo financií rado spomína, túto skutočnosť nezmení. Zdravotné odvody zaplatené pracujúcimi dosahujú
2,7 mld. eur, pri dani z luxusu sa hovorí o 150 mil. eur.

Uvažovať by sa dalo len o spojení zdravotných odvodov s daňou z príjmov, ale takéto spojenie má jeden vážny nedostatok. Daň z príjmu nemá strop, platí sa z celého príjmu. Zdravotné odvody majú financovať dostupnosť služby, ktorá má svoje prirodzené obmedzenia. Človek predsa nemôže byť naraz ošetrovaný v piatich nemocniciach, ale len v jednej, preto je prirodzené, že zdravotné odvody sa platia len do istej výšky príjmu.

Zjednotenie odvodov s daňou z príjmu má ďalšie negatívum v podobe obmedzenia budúcich možností zdravotníckej politiky. Ich oddelená sadzba do budúcnosti umožňuje vytvoriť systém, v ktorom poistenci budú nižšou sadzbou finančne zvýhodnení za zodpovedný prístup k zdravotnému stavu.

Mária Valachyová, analytička Slovenskej sporiteľne

Dlhšie sa zvažuje, že zdravotné odvody sú z povahy skôr dane než odvody, sú vyberané podľa príjmu, ale pri ich výplate sa nezohľadňuje zásluhovosť, ako je pri odvodoch zvykom.
Preto sa uvažuje, že by sa mali vyberať skôr z príjmu. Úvaha, že by sa práca a príjem už viac nezaťažovala a namiesto toho by sa použili majetkové dane podľa mňa nie je zlá.
Neviem, aký dopad to bude mať na ľudí podľa príjmu. Pracujúci s nízkym príjmom aj teraz platia menej ako bohatí ľudia, celé to závisí od nastavenia systému, ktorého detaily nepoznám.

Martin Odkladal

Aktuality.sk, 27.5.2014

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards