Špičkové vzdelanie zadarmo

Kvalitné vzdelanie bolo vždy jedným z významných faktorov, ktoré vplývali na budúcnosť jednotlivca. Zároveň však bolo luxusným statkom, ktorého bolo v spoločnosti obmedzené množstvo.

Špičkové vzdelanie zadarmo

Inovácie a podnikateľské objavovanie však nezaháľajú ani v tejto oblasti. Rozvoj druhej generácie Internetu priniesol veľkú paletu nástrojov za minimálne náklady, ktorých sa chopili aj inovátori v oblasti vzdelávania.

Vznikol tak fenomén online vzdelávania. Hoci prvé pokusy majú už desiatky rokov, za priekopníka môžeme označiť Khan Academy vytvorenú v roku 2006 Salmanom Khanom, Američanom bangladéšsko-indického pôvodu. Ten najskôr cez internet učil svojich bratrancov, aby neskôr vybudoval online vzdelávacie centrum s desiatkami programov, ktoré mesačne využíva desať miliónov ľudí v 30 jazykoch. Všetky sú zadarmo, financované darmi.

Popri Khan Academy existujú stovky iných vzdelávacích portálov. Pridali sa aj viaceré univerzity, no ani najúspešnejšia z nich (MIT OpenCourseWare) nedosahuje popularitu Khan Academy.

Prirodzene, nie pri všetkom sa dá nahradiť fyzická skúsenosť s problematikou. Ešte ťažšie sa nahradzuje cveng diplomu renomovanej školy, hoci ten negarantuje použiteľné vedomosti. Na druhej strane, virtuálne prostredie umožňuje do vzdelania zapájať interaktívne prvky, ktoré v kamennej aule jednoducho nie sú možné. No najmä vďaka chýbajúcemu centrálnemu riadeniu, úradníckym osnovám či akreditáciám a „garantom“ ponúka obrovskú flexibilitu nielen v prístupe k učeniu, ale aj v pestrosti samotných informácií.

S trochou preháňania vám stačí počítač za pár eur a pripojenie na Internet a môžete sa naučiť nový jazyk, programovať v Jave či zvládnuť účtovníctvo. A to všetko aj vďaka kapitalistickým, na zisk orientovaným podnikateľom.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards