Vyrovnaný rozpočet je luxus, ktorý si Slovensko nemôže dovoliť (Finweb)

Slovensko vyrovnaný rozpočet zatiaľ nikdy nemalo a je vysoko nepravdepodobné, že by sa vláda v najbližších rokoch odhodlala hospodáriť vyrovnané, konštatoval pre portál Finweb dňa 24.4.2014 Ján Dinga z INESS. Ako ďalej dodal, vyrovnaný rozpočet je však základným predpokladom "zdravých" verejných financií, ktoré poskytujú práve toľko verejných služieb, koľko si štát dokáže dovoliť.

Vyrovnaný rozpočet je luxus, ktorý si Slovensko nemôže dovoliť (Finweb)

Slovensko je v stave, v ktorom potrebuje ešte množstvo kvalitných investícii. Bezhlavé šetrenie preto nemusí byť správna cesta.

Slovensko včera dostalo zlé správy. Podľa výsledkov európskeho štatistického úradu Eurostat náš dlh dosiahol kritickú hranicu 55,4 percenta. Vládu teraz čakajú tvrdé sankcie z ústavného zákona. Musí zoškrtať tri percentá výdavkov a ušetriť 300 miliónov eur.

Slovensko sa tak dostáva na cestu, ktorá priviedla európske krajiny do ich súčasných problémov. Nezodpovedné zadlžovanie vysoké verejné dlhy len zvyšuje, čím dusí aktivity v súkromnom sektore, ktorý tieto dlhy bude musieť v konečnom dôsledku zaplatiť prostredníctvom daní.

Slovensko má zatiaľ tú výhodu, že jeho celkový dlh je relatívne malý a dá sa pomerne ľahko ufinancovať. To však nemusí trvať večne. Zvyšuje sa tiež riziko, že v budúcnosti klesne dopyt po slovenských dlhopisoch.

Je však dôležité dodať, že vyrovnaný rozpočet ihneď nezaručuje prosperujúcu ekonomiku. Slovensko zatiaľ vyrovnaný rozpočet nikdy nemalo a je vysoko nepravdepodobné, že ho v najbližších rokoch mať bude.

Na Slovensku je ešte veľa priestoru na efektívne investície a vyrovnaný rozpočet je preto zatiaľ luxusom, ktorý si naša krajina nemôže dovoliť.

Finwebom oslovených analytikov sme sa pýtali, ako ovplyvňuje výška dlhu Slovenska ekonomiku krajiny a či by ekonomike pomohol vyrovnaný rozpočet.

Považujete správne, aby krajiny podporovali ekonomiku na úkor zvyšovania deficitu a dlhu?

 
Jaroslav Brychta
X-Trade Broker

Nepovažujem. Štát míňa peniaze svojich občanov a v každom prípade ich míňa menej efektívne, ako oni samotní, ktorí by ich inak využili na nákup tovaru a služieb, alebo k podpore investícií buď priamo, alebo nepriamo formou úspor. Štáty svojim neustálym zvyšovaním výdavkov naopak zdravému rastu škodia.

 
Ján Dinga
INESS

Je to práve nezodpovedné zadlžovanie, ktoré priviedlo európske krajiny do ich súčasných problémov. Vysoké deficity verejné dlhy len zvyšujú, čím dusia aktivity v súkromnom sektore, ktorý tieto dlhy bude musieť v konečnom dôsledku zaplatiť prostredníctvom daní.

 
Vladimír Gešperík
Capital Markets

Krajiny s vysokým zadlžením bohužiaľ už sú v deflačnej špirále. Priestor pre stimuláciu všask vidím najmä pri krajinách ako Nemecko, Nórsko, Švédsko a Fínsko, ktoré vy verejnými investíciami vedeli stimulovať vlastný dopyt a tým aj HDP v Európskej únii.

 
Ako ovplyvňuje výška dlhu Slovenska možnosti ekonomiky?

Jaroslav Brychta
X-Trade Broker

Slovensko má tú výhodu, že je jeho celkový dlh zatiaľ relatívne malý a pri súčasnej výške sadzieb ľahko ufinancovatelný. To však nemusí trvať večne. S každým rastom zadlženia navyše rastú splátky úrokov, čo odčerpáva časť príjmov, ktoré by išli samozrejme využiť inak, alebo by v ideálnom prípade nemuseli byť vôbec vyberané pomocou daní.

 
Ján Dinga
INESS

Zvyšujúci sa dlh predražuje jeho obsluhu, ktorú platia daňoví poplatníci z daní. Zvyšuje sa tiež riziko, že v budúcnosti klesne dopyt po slovenských dlhopisoch (resp. že sa výrazne predraží obsluha dlhu). Obsluha verejného dlhu nás v tomto roku bude štát 5 % všetkých verejných výdavkov (1,4 mld. eur), ktoré sa tak nemôžu alokovať na iné verejné služby alebo znižovanie súčasného deficitu.

 
Vladimír Gešperík
Capital Markets

Slovensko je so svojimi 60 percentami na tom relatívne dobre, avšak dlhová brzda neumožňuje ďalšie stimulovanie. Vďaka eurofondom je ale možné rozhýbať stavebníctvo, ktoré je krízou z roku 2008 naďalej najviac postihnuté. Každý rozumný človek vie, že je rozdiel medzi investíciami a spotrebou.

 
Ak by Slovensko hospodárilo s vyrovnaným rozpočtom a nesplácalo dlhy, prejavilo by sa to výrazne na jej výsledkoch?

 
Jaroslav Brychta
X-Trade Broker

Vyrovnaný rozpočet automaticky nezaručuje prosperujúcu ekonomiku. Môže k tomu však výrazne napomôcť, ak verejný sektor zostane štíhly a miera zdanenia nízka.

 
Ján Dinga
INESS

Slovensko vyrovnaný rozpočet zatiaľ nikdy nemalo a je vysoko nepravdepodobné, že by sa vláda v najbližších rokoch odhodlala hospodáriť vyrovnané. Vyrovnaný rozpočet je však základným predpokladom "zdravých" verejných financií, ktoré poskytujú práve toľko verejných služieb, koľko si štát dokáže dovoliť.

 
Vladimír Gešperík
Capital Markets

Vyrovnaný rozpočet pre Slovensko je dlhodobo neudržateľný cieľ. Stačí ak nominálny rast HDP bude väčší ako nominálny rast zadlženia štátu. O pokles zadlženia k pomeru k HDP sa postará čas. Samozrejme je ale nutné vynakladať výdavky účelovo a nemrhať ale investovať. Naďalej tvrdím, že cestná infraštruktúra na Slovensku dáva priestor na najmenej desať rokov rozumných investícií. Mať vyrovnaný rozpočet s cestnou infraštruktúrou ako má Slovensko je luxus, ktorý si nemôžeme dovoliť. Dopravná infraštruktúra je ako diplom z dobrej školy pre študenta. Nič nezaručuje ale zvyšuje extrémne pravdepodobnosť úspechu. Neštudovať a tešiť sa, že tým usporí je tá istá chyba ako vyrovnaný rozpočet Slovenska dnes.

Finweb, 24.4.2014

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards