Štátne zásahy alebo slobodný trh? 5. ročník ekonomického seminára

INESS zorganizoval tento rok už piaty ročník svojho ekonomického seminára za účasti významných domácich a zahraničných lektorov.

Štátne zásahy alebo slobodný trh? 5. ročník ekonomického seminára

V dňoch 25. – 27. apríla sa v Kaštieli Mojmírovce pri Nitre zišlo takmer 30 študentov so záujmom nielen o rakúsku ekonómiu, ale aj o pochopenie príčin a dôsledkov viacerých aktuálnych javov, ktoré hýbu spoločnosťou a verejnou diskusiou. Seminár, ktorý každoročne priláka študentov z rôznych kútov Slovenska aj univerzít bol už tradične plný zaujímavých tém, pri ktorých si každý prišiel na svoje. Siedmi domáci a dvaja zahraniční rečníci spolu so študentmi hľadali odpovede na ústrednú otázku seminára – štátne zásahy alebo slobodný trh?

Trojdňové intelektuálne dobrodružstvo zahájil úvodnou prednáškou Dr. Matúš Petrík, ktorý predstavil históriu a hlavné znaky a princípy rakúskej ekonomickej školy. Nadväzoval naňho prof. Josef Šíma, rektor Vysokej školy CEVRO Institut v Prahe, ktorý vyvolal diskusiu kladmi a zápormi fenoménu deflácie, ktorá sa mylne v súčasných spoločenských debatách považuje za akúsi hrozbu. Nechýbala ani oblasť prírodných zdrojov a ich (ne)vyčerpateľnosť v podaní Martina Vlachynského z INESS, či nazretie do útrob hospodárenia s verejnými financiách financiami v prednáške Radovana Ďuranu z  INESS, ktorý vo svojej prednáške účastníkom vysvetlil hlavné proporcie verejných financií a zameral sa tiež na demystifikáciu mnohých stereotypov zažitých vo verejnosti. Prvý prednáškový deň zakončil doc. Ján Šebo z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý spolu so svojimi študentmi priblížil účastníkom seminára prípravu anuitnej novely, ktorá práve v týchto mesiacoch silno rezonuje v médiách a bude mať zásadný dopad na prístup k dôchodkovým úsporám. Druhý prednáškový deň zahájil prof. Josef Šíma prednáškou o vzťahu ekonómie a práva. Vysvetlil, ako a prečo sú tieto oblasti úzko interdisciplinárne prepojené. Naňho nadviazal hlavný rečník podujatia, prof. Lawrence H. White z George Mason University v USA, ktorý na Slovensko pricestoval na pozvanie INESS a v prednáške s názvom „The Clash of Economic Ideas“ (v súčasnosti profesorovi v USA vychádza rovnomenná kniha) sa zameral na povojnové obdobie. Predstavil dve povojnové prípadové štúdie (Nemecko a India), na ktorých vysvetlil rôzne prístupy k hospodárskej politike (trhový vs. centrálne plánovaný) a prezentoval nielen dôsledky jednotlivých politík, ale tiež porozprával o rôznych zaujímavostiach zo zákulisia ich prijímania. Na seminári nechýbala ani téma autorských práv a  copyrightov. Dr. Richarda Ďurana vo svojej prednáške vysvetlil dôvody, prečo je potrebné súčasný koncept duševného vlastníctva revidovať. Na mnohých historických príkladoch ukázal, prečo patenty a copyrighty nenapomáhajú napĺňať proklamovaný cieľ – tvorivosť a inovácie. Vďaka ďalšiemu rečníkovi Jurajovi Bednárovi zo spoločnosti Digmia mohli študenti nazrieť hlbšie do podstaty a fungovania Bitcoinu a  kryptomien ako alternatívy či doplnku k súčasnému usporiadaniu finančného systému. Druhý prednáškový deň zakončil opäť prof. Josef Šíma zamyslením sa nad otázkou poskytovania obrany a súdnictva ako služby na trhu. Posledný prednáškový deň sa niesol v znamení monetárnej politiky. Juraj Karpiš z INESS počas svojej prednáške vysvetlil, prečo súčasné monopolné štátne peniaze s núteným obehom nie sú optimálnou alternatívou pre ekonomiku a aké nesú náklady. Túto tému rozoberá aj vo svojej pripravovanej knihe Zlé peniaze, ktorá vyjde pravdepodobne v lete. Prof. Lawrence H. White zakončil seminár prednáškou, v ktorej sa obhliadol do minulosti, predstavil základné míľniky vzniku peňazí,  porozprával o histórii a úspešnom fungovaní tzv. slobodného bankovníctva a predstavil možnosti fungovania finančného systému bez existencie centrálnej autority – centrálnej banky.

Jednotlivé prednášky sprevádzali intenzívne diskusie, ktoré sa presúvali do prestávok a k obedom či večeriam. Vo večerných diskusiách do neskorých hodín prišlo aj na konfrontáciu rakúskej ekonomickej školy s praxou.

Všetci účastníci seminára dostali pre ďalší rozvoj svojich vedomostí kvalitnú ekonomickú literatúru a na konci seminára aj certifikát o jeho úspešnom absolvovaní.

Ďalší úspešný ročník Ekonomického seminára INESS by sa neuskutočnil bez láskavej podpory Friedrich Naumann Stiftung, Nadácie Tatra banky a Embassy of the United States, za čo im srdečne ďakujeme. Poďakovanie tiež patrí mediálnym partnerom podujatia – týždenníkom TREND a .týždeň.

Poznámka: Rozhovor s prof. Lawrencom H. Whitom na tému slobodného bankovníctva pre Hospodárske noviny si môžete prečítať tu.
 

Foto z podujatia:

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards