Hovoriť pravdu a celú pravdu

Sociálna poisťovňa by mala na odvodoch v tomto roku vybrať o 20 % viac ako v roku 2012. Oproti roku 2011 dokonca o 25 %. Ako iste všetci vedia, mzdy nevzrástli za dva roky o 20 %, vzrástla hlavne odvodová záťaž. Na strane zamestnancov hlavne v podobe vyšších stropov, dohodári a živnostníci platia rovno vyššie sadzby. Spoločné majú všetci zníženie svojho príspevku do II. piliera na 4 %. V priebehu dvoch rokov tak ročné príjmy poisťovne poskočili o 900 miliónov eur. Myslite na to, keď slovenská vláda dostáva pochvaly za znižovanie deficitu. Dnes nič nenasvedčuje tomu, že by odvody vláda chcela ďalej zvyšovať a tak dúfajme, že dôjde konečne aj na upratovanie v systéme a znižovanie výdavkov.

Hovoriť pravdu a celú pravdu

Pred vládou a parlamentom stoja dve kľúčové úlohy, ktoré majú spoločného menovateľa – hovoriť pravdu a celú pravdu. V tej prvej ide o peniaze a je to urgentný prípad. V parlamente teraz leží návrh anuitnej novely, o ktorej sa vedie veľká diskusia na tému, či sporitelia majú alebo nemajú mať nárok na kontrolu svojich úspor. Do úzadia sa tým dostáva otázka, aký dôchodok by mali sporitelia dostávať nie z druhého, ale z prvého piliera. Pred desiatimi rokmi naučil štát všetkých sporiteľov dve čísla. 18 %, čo mali byť odvody do prvého piliera a 9 %, čo bol skutočný odvod do druhého piliera. Sporitelia tak brali na seba rozhodnutie, ktoré znamenalo polovičný dôchodok z prvého piliera. Chyba lávky. 18 % bola fikcia, číslo, ktoré nikdy neplatilo. Rezervný fond nebol nikdy rezervný, a vždy slúžil na výplatu prvopilierových dôchodkov. Rovnako všetky zostatky prebytkových fondov. Prvý pilier spotrebuje v skutočnosti  odvody vo výške 25 % a ešte musí byť dotovaný z daní. Sporitelia si teda neprevádzali na sporiaci účet polovicu, ale len tretinu svojich odvodov.  Preto aj ich dôchodok z prvého piliera by mal byť krátený spravodlivo - len o tretinu. Ministerstvá práce aj financií, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Sociálna poisťovňa, všetci o tom probléme svorne čušia. Majú ešte 8 mesiacov  kým prví sporitelia odídu do dôchodku, aby im priznali to, čo im patrí.

Druhá úloha sa týka fiškálnej gramotnosti. Koľkí z vás si v MHD vypočuli rozhovor dvoch naštvaných dôchodcov na tému nízkych dôchodkov? Väčšina týchto dialógov je postavená na neznalosti vzťahu medzi odvodmi a dôchodkami. Dôchodcovia obviňujú z nízkych dôchodkov vládu, nevediac, že požadujú vyššie zdanenie vlastných detí či vnúčat. Sociálny štát šikovným spôsobom prehodil povinnosť platiť odvody na zamestnávateľa, dokonca tak aj časť odvodov nazýva, aby pred občanom zakryl skutočnú daňovú záťaž. Odvody spolu s DPH a nepriamymi daňami sú tak hlavné príčiny fiškálnej negramotnosti slovenskej verejnosti. Tá zvyšuje nielen riziko zneužitia populistickými vládami,  ale má negatívny vplyv aj na osobné rozpočty. Pracujúci človek s napätím očakáva, aký mu bude priznaný dôchodok. Bude mu to stačiť? Má dosť nasporené? Sociálna poisťovňa tvrdí, že všetky informácie sú dostupné a na webe je aj dôchodková kalkulačka. No skúste ju použiť. Vzorec pre výpočet dôchodku má síce len tri premenné, ale množstvo výnimiek, ktoré z výpočtu robia malú maturitu. Vo Švédsku tento problém už pred  15 rokmi šikovne vyriešili. Tamojšia sociálna poisťovňa každý rok zasiela všetkým pracujúcim a dôchodcom tzv. oranžovú obálku. V nej je informácia o tom, koľko pracujúci odviedol, koľko má našetrené, a aký dôchodok mu pri jeho predpokladoch vychádza, keď dosiahne dôchodkový vek (dokonca pri rôznych scenároch ekonomického vývoja). Všetky informácie prehľadne na jednom papieri. Každý pracujúci tak má každý rok aktualizáciu jeho dôchodkových vyhliadok. Zároveň vidí, že jeho dôchodok nie je vôbec zadarmo, naopak, je najvýznamnejším konzumentom jeho daní. Aktuálne beží na Slovensku petícia, ktorej výbor pozostávajúci z predstaviteľov neziskových združení apeluje na poslancov, aby túto povinnosť zaviedli aj na Slovensku. V slovenskej verzii sa snáď pracujúci dozvedia aj to, že okrem odvodov prispievajú na dôchodky aj z daní a to bez ohľadu na II. pilier. Vo výške zodpovedajúcej zhruba 5 % odvodov, ktoré sa platia do Sociálnej poisťovne. Už dnes veľká diera v Sociálnej poisťovni pritom bude rásť do závratných rozmerov, Rada fiškálne zodpovedných predpokladá, že v roku 2060 vzrastie z dnešných 1,3 % HDP na 4,6 % HDP. A to je sakramentsky dôležitá informácia pre všetkých pracujúcich. Ak sa už odvody nemajú veľmi kam zvyšovať, tak treba do budúcnosti počítať so znižovaním dôchodkov. A podľa toho si šetriť na dôchodok. Zvyšovanie fiškálnej gramotnosti má veľký význam nielen pre rozpočtové zdravie tejto krajiny, ale aj pre osobný rozpočet každého pracujúceho.

Hospodárske noviny, 14.4.2014

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards