Slováci sa odkláňajú od tradičných dodávateľov energií (Aktuality.sk)

Je pozitívne, že viac ako 70 000 domácností za minulý rok uvažovalo nad úsporami. Ukazuje sa teda, že konkurencia na tomto trhu má prínos, komentoval spotrebu elektriny dňa 25.3.2014 Martin Vlachynský z INESS.

Slováci sa odkláňajú od tradičných dodávateľov energií (Aktuality.sk)

Slováci v posledných dvoch rokoch pomaly ustupujú od svojich konzervatívnych postojov v oblasti energií. Donedávna sa pri dodávkach plynu alebo elektriny spoliehali výhradne len sa svojich starých dodávateľov. Za posledné dva roky však desiatky tisíc domácností a firiem zmenilo spoločnosti, ktoré im dodávajú energie. Vyplýva to z údajov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Rozhodujú ceny

Kým pri elektrine za roky 2012 a 2013 zmenilo dodávky viac ako 134 tisíc domácností, tak pri plyne to bolo takmer 220 tisíc. K tomu treba prirátať celkovo vyše 18 tisíc firiem.

Podľa riaditeľa spoločnosti Energie 2 Dávida Vlnku rastúce čísla signalizujú, že čoraz viac zákazníkov si veľmi dobre uvedomuje, že prechodom predovšetkým od dominantných dodávateľov jednotlivých energií k lacnejším alternatívnym ročne ušetria desiatky až stovky eur.

„Alternatívci majú svoje cenníkové ceny nastavené oveľa nižšie. Každý zákazník chce platiť čo najmenej, a preto by mal starostlivo zvažovať všetky ponuky od dodávateľov,“ povedal Vlnka. Aj analytik inštitútu INESS pozitívne hodnotí správanie spotrebiteľov.

„Je pozitívne, že viac ako 70 000 domácností za minulý rok uvažovalo nad úsporami. Ukazuje sa teda, že konkurencia na tomto trhu má prínos,“ uviedol.

Prechody budú pokračovať

Alternatívni dodávatelia predpokladajú, že prechod medzi jednotlivými hráčmi na trhu bude aj naďalej pokračovať. Dominantní dodávatelia totiž majú ešte stále vysoký trhový podiel
„Kým bude existovať dostatočne vysoký rozdiel v cenách, bude tu stále značný priestor pre zmeny dodávateľov,“ priblížil Vlnka.

Ako ďalej pripomína, spotrebitelia vo všeobecnosti najviac ušetria, keď si spoja odber oboch komodít. Rôzne výhody pri elektrine a plynu sa týkajú všetkých odberateľov. Každá spoločnosť má ich však inak štruktúrované a prispôsobené potrebám zákazníkov, a to podľa veľkosti odberu alebo dĺžky viazanosti dodávok.
Veľké zlacňovanie nehrozí

Aj keď sa konkurenčný boj môže ešte zvýšiť, odborníci neočakávajú, že by ceny energií mali radikálne klesať. Výslednú cenu, takzvanú fakturačnú, totiž ovplyvňuje nielen cena komodity od dodávateľov, ale aj rôzne poplatky, ako napríklad obnoviteľné zdroje energie a podobne. Tie, ako pripomínajú energetické spoločnosti, majú dlhodobo rastúci trend.

„Súčasné ceny základných komodít od najlacnejších alternatívnych dodávateľov, sú na ekonomicky najnižšej hranici. Ich ďalšie znižovanie, predovšetkým pri plyne pre obyvateľstvo, by už znamenalo dodávky so stratou, čo si dlhodobo nemôže dovoliť žiaden dodávateľ,“ dodal Vlnka.

Aj Vlachynský upozorňuje na problém regulácií. Podľa neho sú totiž regulačné mantinely úzke a neumožňujú dodávateľom energií výraznejšie produktové inovácie.
 

Martin Odkladal

Aktuality.sk, 25.3.2014

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards