Pod nárast deficitu štátneho rozpočtu SR sa podpísali vyššie výdavky (TASR)

Podľa Jána Dingu z INESS najvýraznejšou položkou, ktorá sa podpísala pod medziročný nárast deficitu, je práve obsluha štátneho dlhu. Tá ku koncu februára dosiahla vyše 35 % svojho rozpočtovaného plnenia a oproti rovnakému obdobiu minulého roka stála štátny rozpočet o vyše 240 miliónov eur viac, povedal pre TASR dňa 5.3.2014.

Pod nárast deficitu štátneho rozpočtu SR sa podpísali vyššie výdavky (TASR)

Štátny rozpočet SR dosiahol ku koncu februára 2014 deficit 877 miliónov eur. Medziročne bol jeho schodok vyšší viac ako o pätinu (22,9 %).

Štátny rozpočet SR dosiahol ku koncu februára 2014 deficit 877 miliónov eur. Medziročne bol jeho schodok vyšší viac ako o pätinu (22,9 %). Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR. A práve vyššie výdavky sa podľa analytikov podpísali pod nárast deficitu.
Príjmy štátu ku koncu februára tohto roka boli medziročne vyššie o 10,7 %, keď dosiahli 1,682 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu vlani však vzrástli aj štátne výdavky, a to o 14,6 %, keď predstavovali 2,559 miliardy eur. "Rástli najmä bežné výdavky, v rámci ktorých došlo hlavne k rastu výdavkov na nákup tovarov a služieb, ale tiež aj mzdových výdavkov a odvedeného poistného," konštatoval analytik Slovenskej sporiteľne Martin Baláž.

Štátu sa však ku koncu februára tohto roka zvýšili aj výdavky na obsluhu dlhu. Tie medziročne vzrástli o 180,9 milióna eur, pričom išlo o splátky úrokov zo štátnych dlhopisov vydaných v minulých rokoch. "Najvýraznejšou položkou, ktorá sa podpísala pod medziročný nárast deficitu, je práve obsluha štátneho dlhu. Tá ku koncu februára dosiahla vyše 35 % svojho rozpočtovaného plnenia a oproti rovnakému obdobiu minulého roka stála štátny rozpočet o vyše 240 miliónov eur viac," tvrdí analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (Iness) Ján Dinga. Podľa jeho slov nebezpečne stúpajúci dlh slovenských verejných financií je čoraz nákladnejšou položkou pre daňových poplatníkov, a to aj napriek politike udržiavania nízkych úrokových sadzieb Európskou centrálnou bankou (ECB). Tá pritom podľa Dingu týmto krokom náklady na obsluhu verejných dlhov krajín eurozóny umelo znižuje.

Analytici však ako pozitívnu správu vnímajú lepší výber daní. Zlepšil sa výber dane z pridanej hodnoty (DPH), dane z príjmov fyzických osôb a stúpol aj výnos u spotrebných daní.

openiazoch.sk, 5.3.2014

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards