Úradníkom ide karta

Komisia reguluje s cieľom dosiahnuť “optimum pre spoločnosť”. Samozrejme optimum z pohľadu úradníkov (keďže je to subjektívna veličina, ktorú si každý predstavíme nejako inak). Najnovšie sa rozhodla regulovať výšku tzv. Interchange Fees, teda poplatkov (obchodníka) za platbu kartou. Momentálne sa poplatky pohybujú medzi 0,015% až nad 2% zo sumy transakcie, podľa podmienok kontraktu medzi zúčastnenými stranami. Regulácia by mala stanoviť pevný strop 0,2% pre debetné karty a 0,3% pre kreditné. Návrh už prešiel europarlamentným ekonomickým výborom.

Úradníkom ide karta

Mohli sa rozhodnúť regulovať cenu upratovacích služieb, nájomného, či kancelárskeho papiera, no koleso nešťastia zastalo práve pri kartových spoločnostiach. Platba kartou je pritom služba ako každá iná a nie je jasné, prečo by práve tu mali byť ceny regulované. Ani platba hotovosťou nie je zadarmo (tí holohlaví chlapíci odnášajúci v pancierovom aute tržby do banky to nerobia za vatikánsku menu). 

 
Jeden zo základných argumentov proponentov tejto regulácie je zníženie koncových cien pre spotrebiteľa. Nie je jasné, prečo by malo byť násilné zníženie koncových cien spoločenským optimom v spoločnosti, ktorú netvoria len konzumenti, ale aj producenti. Naviac, ako ukazuje analýza litovského LFMI, želaný účinok je skôr snom plánovačov, ako realitou. Skúsenosti z Austrálie a Španielska, kde podobné regulácie zaviedli, totiž ukazujú, že v skutočnosti náklady spotrebiteľa neklesli. Kartové spoločnosti totiž preniesli ťarchu z obchodníka na držiteľa karty a zvýšili poplatky za vydanie a vedenie kariet. Ako vždy, aj tu platí: Človek mieni a trh mení...
 
INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards