Cena štátu v Bielorusku

Bieloruská organizácia SYMPA - Bipart spustila lokálnu verziu Ceny štátu www.koshturada.by.

Cena štátu v Bielorusku

Radovan Ďurana sa dňa 5.2.2014 zúčastnil oficiálnej prezentácie tohoto portálu v Minsku a pri tejto príležitosti predniesol dve prednášky. V startup hube Imaguru najprv rozprával o skúsenostiach slovenskej verzie cenastatu.sk s médiami. Nasledujúci deň v rámci projektu Cafe Europa rozprával na tom istom mieste o pretrvávajúcej kríze v Európe. Obe prednášky navštívili miestni experti, žurnalisti, aj širšia verejnosť. Rozhovor na tému komunikácie verejných výdavkov nájdete tu.

Foto z podujatia:

http://zautra.by/art.php?sn_nid=14250&sn_cat=4www.zautra.by

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards