Napriek kritike je budúcoročný rozpočet realistický, tvrdia odborníci (Aktuality.sk)

Ako konštatoval pre portál Aktuality.sk Radovan Ďurana z INESS, naďalej dostávame služby štátu nad pomery, nad objem zdrojov, ktorý štátu zverujeme. Deficit sa premieta do pokračujúceho prudkého rastu dlhu, ktorý atakuje najvyššie hranice dlhovej brzdy, dodal dňa 16.12.2013

Napriek kritike je budúcoročný rozpočet realistický, tvrdia odborníci (Aktuality.sk)

Budúcoročný rozpočet nie je až taký zlý, ako ho zhodnotila opozícia hneď po štvrtkovom hlasovaní v parlamente. Odborníci predpokladajú, že verejné financie budú v roku 2014 udržateľné a nenaplnia sa tak čierne scenáre opozičných poslancov. Napriek tomu však upozorňujú na možné riziká a nevylučujú ani dodatočné opatrenia v priebehu nasledujúcich dvanástich mesiacov.

Realistické predpoklady

Podľa analytika Slovenskej sporiteľne Martina Baláža predpoklady rozpočtu na budúci roku sú realistické, aj keď banka počíta s menším ekonomickým rastom ako ministerstvo financií. Aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vo svojej najnovšej správe tvrdí, že v rozpočte na rok 2014 vidí oveľa menej rizík, ako to bolo v tomto roku.

Aj keď verejné financie by mali byť udržateľné, odborníci upozorňujú na fakt, že konsolidácia bude prebiehať z väčšej časti prostredníctvom príjmov a jednorázových opatrení.

„Príjmy z jednorazového predaja aktív už nebude možné získať v ďalšom období,“ upozornil tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták. Navyše Baláž tvrdí, že rozpočet z pohľadu deficitu mohol byť ambicióznejší vzhľadom na pozitívnu daňovú prognózu.

Analytik inštitútu INESS Radovan Ďurana poukazuje na to, že verejné financie skončia s deficitom vyšším, ako je objem daní z príjmu, ktoré zaplatia občania.

Možné riziká

„Naďalej dostávame služby štátu nad pomery, nad objem zdrojov, ktorý štátu zverujeme. Deficit sa premieta do pokračujúceho prudkého rastu dlhu, ktorý atakuje najvyššie hranice dlhovej brzdy,“ priblížil Ďurana.

Rovnako tak zostávajú otázne, do akej miery sa naplnia možné riziká. Podľa Ďuranu možný vyšší výpadok daňových príjmov, ktorý nepokryje rozpočtovaná rezerva, ovplyvní negatívny spôsobom hospodárenie verejnej správy.

Ďalšími rizikami sú splátka peňažnej výpomoci vo výške 98 miliónov eur, ktoré pred časom poskytol štát spoločnosti ŽS Cargo Slovakia a málo efektívne opatrenia v zdravotníctve. Rovnako tak hospodárenie miest a obcí môže ohroziť verejné financie, pretože v budúcom roku sú voľby do týchto samospráv. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vyčíslila celkové riziká na necelú miliardu eur.

Martin Odkladal

Aktuality.sk, 16.12.2013

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards