Cena Vášho kraja

Jednou z každoročných aktivít INESS je zverejnenie účtu za služby štátu. Ide o bloček, na ktorom každý občan nájde cenu hlavných služieb poskytovaných verejnou správou. Uvedená cena je suma pripadajúca na jedného občana Slovenskej republiky, každý si tak môže urobiť lepšiu predstavu o tom, koľko ho štátne služby ročne stoja.

Cena Vášho kraja

Podľa  nás je však tiež potrebné, aby občania vedeli, ako sa nakladá s ich peniazmi aj na úrovni krajských samospráv či obcí. Aj preto, a nielen v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami, sme pripravili BLOČKY ZA SLUŽBY KAŽDÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA.

Bločky pre každý samosprávny kraj nájdete na tejto stránke.

Z bločkov vyplýva, že medzi krajmi sú celkom veľké rozdiely. Cena kraja sa pohybuje od 185 eur do 266 eur na občana (viac než 40% rozdiel). Kraje pritom hospodária zodpovedne, všetky si na rok 2013 naplánovali prebytok. Najzadlženejším krajom je Trnavský s dlhom 91 eur na občana. Pre bližšie porovnanie na stránke nájdete aj porovnania vybraných výdavkových skupín (sociálne služby, školstvo, autobusová doprava, výdavky na poslancov).

 

Andrej Moravčík a Radovan Ďurana

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards