Nový zákon o vode určuje podmienky jej predaja do zahraničia (Slovenský rozhlas)

Tak, ako sa obchoduje so pšenicou, so zemiakmi, s ropou, tak by sa mohlo a malo obchodovať aj s vodou, pokiaľ je to k prospechu oboch strán, povedal pre Slovenský rozhlas dňa 17.7.2013 Radovan Ďurana z INESS. Ako ďalej dodal,
v prípade vlastníctva vody je však problém v tom, že vlastníkom je obyčajne štát a na Slovensku, bohužiaľ, nemáme dobré skúsenosti so správou vzácnych zdrojov v štátnom vlastníctve.

Nový zákon o vode určuje podmienky jej predaja do zahraničia (Slovenský rozhlas)
INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards