Mladých bez práce pribúda. Chyba je v zákonoch (Finweb)

Martin Vlachynský z INESS hodnotil v rozhovore pre ekonomický portál Hospodárskych novín Finweb nezamestnanosť mladých v Európskej únii.

Mladých bez práce pribúda. Chyba je v zákonoch (Finweb)

Brusel chce na summite riešiť nezamestnanosť mladých. Čítajte Tému týždňa.

V Bruseli sa dnes začal dvojdňový summit lídrov Európskej únie, zameraný na boj s nezamestnanosťou mladých Európanov. Únia má v pláne venovať 6 miliárd eur z budúceho sedemročného rozpočtu na tvorbu nových pracovných miest pre mladých. Zo sumy 6 miliárd eur budú podľa doterajších pravidiel od 1. januára 2014 môcť čerpať tie regióny, v ktorých nezamestnanosť mladých ľudí vo veku od 15 do 25 rokov prekročila 25-% hranicu, pričom sa budú musieť rešpektovať takzvané záruky pre mladých, ktoré určila Európska komisia. Tie predpokladajú, že mladí ľudia sa po štyroch mesiacoch od dokončenia školy zamestnajú, zaradia sa do ďalšieho vyučovacieho procesu alebo rekvalifikačných kurzov.

Aké kroky môže EÚ a vlády podniknúť na zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí?

Kamil Boros
X-Trade Brokers

Úlohou EÚ a vlád by malo byť nie vytvárať pracovné miesta, ale vytváraniu pracovných miest nebrániť. Kým sa táto filozofia neobráti, tak výraznejšie zlepšenie na trhu práce očakávať nemožno. Čo sa týka nezamestnanosti mladých, tak čím viac zákonníky práce ochraňujú existujúcich zamestnancov, tak tým viac zhoršujú pozíciu nováčikov na trhu práce, ktorými sú práve mladí. Boli to práve krajiny s tými najrigídnejšími zákonníkmi práce zaznamenali najprudší nárast nezamestnanosti mladých.

Martin Vlachynský
INESS

Mladí ľudia sú pre zamestnávateľov najrizikovejší - nemajú vytvorenú dostatočnú pracovnú minulosť, aby zamestnávateľ vedel odhadnúť ich prínos pre firmu a ešte len si budujú pracovné schopnosti. Preto je mimoriadne dôležitý flexibilný trh práce, na ktorom sa neboja zamestnávatelia najímať mladých ľudí, pretože ak sa popália, môžu ich zase jednoducho prepustiť. Nie je náhoda, že najvyššiu nezamestnanosť dosahujú mladí ľudia v krajinách s prísnymi zákonníkmi práce (Španielsko, Grécko, Francúzsko...). Podobným problémom je pre mladých inštitút minimálnej mzdy. Je nelogické, že na jednej strane motivujeme ľudí, aby získavali skúsenosti formou rôznych neplatených stáži, na strane druhej im zakazujeme získať pracovné skúsenosti pokiaľ im zamestnávateľ je ochotný ponúknuť viacej ako nulovú mzdu, ale menej ako minimálnu mzdu.

Slovensko chce riešiť zamestnanosť mladých ľudí cez eurofondy? Zvýši tento spôsob ich zamestnanosť na udržateľnú úroveň?

Kamil Boros

Pokiaľ ekonomika nedokáže vyriešiť problémy trhu práce sama, tak to nie je udržateľné riešenie. Eurofondy z nášho pohľadu nie sú dobrým riešením problémov na trhu práce. A to z toho dôvodu, že odniekadiaľ tie peniaze musia byť zobraté, čím zanikajú pracovné miesta v tom mieste súkromnej sféry, odkiaľ sú zobraté. Tým, že sa v súkromnej sfére zlikviduje pracovné miesto s vyššou pridanou hodnotou a vďaka eurofondom vytvorí pracovné miesto s nižšou pridanou hodnotou, sa situácia pre eurozónu ako celok nezlepší, len zhorší.

Martin Vlachynský

Mladých ľudí zamestnajú firmy, prípadne ich vlastné podnikateľské nápady, nie eurofondy. Aj vďaka tomu, že podnikatelia a spotrebitelia sa cez dane skladajú na eurofondy, ostáva im menej zdrojov na vytváranie pracovných príležitostí. Peniaze z eurofondov môžu motivovať podnikateľov ku zamestnaniu mladých, ale ak skončí prítok peňazí, skončí aj táto motivácia.

Európa zároveň zavádza vyšší vek pre odchod do dôchodku. Nespôsobí tento krok ešte vyššiu nezamestnanosť mladých?

Kamil Boros

V tých krajinách, kde sú silno ochraňované existujúce pracovné pozície, tak to ešte môže zhoršiť zamestnanosť mladých. A to z toho dôvodu, že z koláča pracovných miest sa im ako skupine, na úkor ktorej sú všetky ostatné podporované, ujde ešte menej.

Martin Vlachynský

Tým, že pošleme do dôchodku skúsených a kvalifikovaných pracovníkov, nevytvoríme pracovné miesta pre nekvalifikovaných a neskúsených, skôr naopak. Práve pri skúsených pracovníkoch môžu mladí získavať pracovné zručnosti. Nehovoriac o tom, že vyšší počet neaktívnych dôchodcov odčerpáva cez vyššie odvody (alebo zadlžovanie) zdroje z produktívnej časti ekonomiky a ďalej sťažuje vytváranie pracovných miest.

Existuje krajina, ktorou sa môže Európa pri zvyšovaní zamestnanosti mladých ľudí inšpirovať?

Kamil Boros

Ťažko takú hľadať, dnes sú politiky vlád a centrálnych bánk po svete podobné, dlhodobé problémy sa neriešia, ale len ututlávajú, čo vývoju na trhu práce neprospieva.

Martin Vlachynský

Nápovedou pri hľadaní odpovede v rámci Európy môže byť pohľad na aktuálny tok ľudí hľadajúcich si prácu. Nedá sa však oddeliť mladých od zvyšku populácie. Tam kde je celkovo silná ekonomika, sú aj pracovné miesta pre mladých a naopak.

Doterajšie kroky vlád a únie zamestnanosti všeobecne veľmi nepomohli. Ak bude narastať počet nezamestnaných mladých ľudí, aký to môžem mať dopad na ich pracovné návyky. Poprípade môžeme očakávať zvýšenú sociálnu nerovnosť a nepokoje?

Kamil Boros

Problém EÚ je, že jej ekonomika je kvôli rôznym stimulom prešpikovaná nerentabilnými investíciami. Namiesto toho, aby sa časť z týchto málo rentabilných investícií nechala skrachovať, čím by sa uvoľnili zdroje pre produktívnejšie odvetvia,, sa tieto investície zachraňujú a umelo udržiavajú pri živote, čo stojí spoločnosť vzácne zdroje, ktoré je možné využiť lepšie k udržateľnému rastu ekonomiky a zamestnanosti.
 

Finweb, 27.6.2013

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards