Prague economic conference

Juraj Karpiš z INESS vystúpil dňa 11.6.2013 na Prague economic conference organizovanej Liberálním instituem pri príležitosti Dňa daňovej slobody. Na konferencii tiež vystúpili Magdalena Prasol (Liberté!, Poľsko), Kaetana Leontjeva (Lithuanian Free Market Institute (LFMI), Litva) a Aleš Rod (Liberální institut, CETA).

Prague economic conference

Slovenská vláda sa snaží vysoké deficity vyriešiť vysokým daňami namiesto toho, aby korigovala rýchlo rastúce verejné výdavky, čo je v ekonomike s vysokou nezamestnanosťou kontraproduktívne. K zvyšovaniu daní a rýchlemu rastu verejných výdavkov ako % HDP krajín dochádza aj vo zvyšku Európy, na čo INESS reaguje iniciatívami, ktoré by mali tento trend pomôcť zastaviť. Prvou lokálnou je kampaň Bohatšie Slovensko, ktorej prípravu a dopady Juraj Karpiš popísal. Druhou je internacionalizácia portálu verejných financií Cena štátu. Vývojom open source kódu a poradenstvom ostatným krajinám INESS znižuje náklady implementácie tohto extrémne úspešného a edukatívneho produktu aj v iných krajinách. To v budúcnosti umožní porovnávať Cenu štátu medzi krajinami a prispeje k vytváraniu tlaku na efektívnejšie a menšie štáty.

Výsledkom konferencie organizovanej pri príležitosti Dňa daňovej slobody s podporou Friedrich Naumann Foundation bol jasný: Je treba prekonať neznalosť európskych voličov.

Fotky z podujatia:

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards