Odvaha na nové služby

INESS pripravil novú publikáciu s názvom Odvaha na nové služby.

Odvaha na nové služby

Autormi publikácie sú Soňa Holúbková, Radovan Ďurana prispel dvomi
kapitolami. Publikácia nepriamo nadväzuje na predchádzajúcu štúdiu
Monitoring štrukturálnych fondov v sociálnej oblasti, v ktorej je
analyzovaná ekonomická hodnota minutých zdrojov v oblasti poskytovania
sociálnej starostlivosti.

Odvaha na nové sociálne služby predstavuje alternatívny pohľad na
poskytovanie sociálnych služieb oproti súčasnej štátom financovanej schéme
podpory inštitucionálnej starostlivosti. Publikácia popisuje príčiny a
dôvody, prečo starostlivosť poskytovaná v rámci prirodzených komunít je
nielen hodnotnejšia z pohľadu prijímateľov týchto služieb, ale v konečnom
dôsledku aj lacnejšia pre daňového poplatníka.

Publikácia vznikla vďaka grantu Open Society Foundations. Stiahnuť si jej
elektronickú verziu môžete na tomto linku.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards