Anketa: Čo by mal štát urobiť, aby znížil dlhodobú nezamestnanosť? (Hospodárske noviny)

Podľa Jána Dingu z INESS je jedným z riešení dlhodobej nezamestnanosti zníženie odvodov a ceny práce, ktorá je na Slovensku vysoká, povedal pre Hospodárske noviny dňa 12.6.2013.

Anketa: Čo by mal štát urobiť, aby znížil dlhodobú nezamestnanosť? (Hospodárske noviny)

Michal Páleník, riaditeľ Inštitútu zamestnanosti
Štát by mal pri lákaní investorov myslieť na dlhodobo nezamestnaných a pritiahnuť investorov, ktorí by zamestnali ľudí s nízkym vzdelaním a kvalifikáciou. Zároveň by štát nemal zvyšovať produktivitu práce napríklad v poľnohospodárstve, keďže práve tu je pre dlhodobo nezamestnaných najjednoduchšie nájsť si prácu. Pomohlo by aj zníženie daní a odvodov, aby tým firmám, ktoré sú veľmi citlivé na cenu práce, neodchádzali.

Ján Dinga, analytik INESS
Znížiť odvody a celkovo cenu práce, ktorá je na Slovensku, vysoká. Ak máte človeka, ktorý pracuje za minimálnu mzdu, tak dostáva v čistom 290 eur, ale celková cena práce pre zamestnávateľa je 456 eur. Štát by mohol začať odvodovou úľavou pri nízkopríjmových skupinách, keď by ľudia, ktorí zarábajú menej, platili efektívne nižšie odvody. Optimálne by bolo aj zrušiť minimálnu mzdu, čo by pomohlo zamestnanosti aj v tých najchudobnejších regiónoch, kde minimálna mzda oveľa viac škodí ako napríklad v Bratislave.

Lukáš Kvašňák

Hospodárske noviny, 12.6.2013

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards