EÚ chce, aby banky zachraňovali ich klienti: Čaká aj nás cyperský scenár? (Cas.sk)

Ak sa pri krytí strát banky vyčerpá jej vlastný kapitál a zdroje jej ostatných veriteľov, je nutné siahnuť aj na vklady. Dáva to väčší zmysel, ako keby sa tieto straty mali uhradiť z peňazí daňovníkov z úplne inej krajiny, napríklad cestou stáleho eurovalu, povedal pre portál Cas.sk dňa 22.5.2013 Juraj Karpiš z INESS.

EÚ chce, aby banky zachraňovali ich klienti: Čaká aj nás cyperský scenár? (Cas.sk)

Hospodársky výbor Európskeho parlamentu schválil návrh zákona, podľa ktorého by sa na záchrane problémových bánk mohli podieľať klienti s vkladmi nad 100 000 €. Takto by sa cyperský scenár mohol zopakovať aj u nás, ak by naše banky mali niekedy ťažkosti.

Zákon ešte musí odsúhlasiť celý parlament a ministri financií členských zemí Európskej únie. Ak by sa tak stalo, od roku 2016 by bolo možné použiť na záchranu bánk vklady občanov nad 100 000 € v prípade, že budú vyčerpané všetky ostatné alternatívy. Väčšina ministrov financií EÚ sa už minulý týždeň zhodla na tom, že záťaž záchrany problémových bánk by sa mala presunúť od daňových poplatníkov na akcionárov a veriteľov bánk.
 
V poslednom rade aj na ich najväčších klientov. Podobný mechanizmus si EÚ aj napriek búrlivým protestom vyskúšala pri záchrane Cypru. Pôvodná dohoda vtedy počítala so zdanením všetkých vkladov. Nakoniec sa tomu Cyperčania vyhli a zdanené boli len vklady nad 100-tisíc eur, ale zato poriadnou cifrou, až do 80 %! Vklady do tejto sumy by mali zostať naďalej chránené.

Čo si o opatrení myslia ekonómovia?

Juraj Karpiš, analytik INESS

Ak sa pri krytí strát banky vyčerpá jej vlastný kapitál a zdroje jej ostatných veriteľov, je nutné siahnuť aj na vklady. Dáva to väčší zmysel, ako keby sa tieto straty mali uhradiť z peňazí daňovníkov z úplne inej krajiny, napríklad cestou stáleho eurovalu. Na druhej strane však táto legislatíva otvára zaujímavá otázku, prečo by si niekto napríklad v Španielsku alebo Slovinsku mal držať na účte v banke viac ako 100-tisíc eur, keďže tak riskuje stratu časti svojich peňazí.

Radko Kuruc, poradca ministra financií SR

Hospodársky výbor EP schválil iba správu k smernici, ktorou sa ustanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií bánk – BRRD, čím vyjadril pripravenosť viesť trialóg s Európskou komisiou a Radou. Okrem iného tam ide aj o to, v akom poradí sa bude posudzovať odpisovanie dlhov. Vklady nad 100-tisíc eur by mali byť na poslednom mieste. Slovensko bude jednoznačne trvať na tom, aby tak ako v súčasnosti vklady do 100-tisíc eur ostali garantované.

Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB

Tento krok považujeme za nesprávny a mohol by spôsobiť nestabilitu bankového trhu.

Cas.sk, 22.5.2013

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards