Rok vlády očami SMERu a INESS

Strana SMER-SD publikovala dokument Vládne fakty 2013. Vymenúva v ňom svoje úspechy a opatrenia, ktoré majú prispieť k zlepšeniu situácie vo viacerých oblastiach hospodárstva. Pozreli sme sa na ne bližšie a nižšie uvádzame k jednotlivým bodom náš komentár.
 

Rok vlády očami SMERu a INESS

1. Po raste nezamestnanosti od r. 2010 vo februári 2013 jej miera klesla, v roku 2013 je prírastok nezamestnaných nižší, ako za rovnaké obdobie predošlej vlády.

INESS: Nezamestnanosť je najvyššia od roku 2004. Vláda v rámci konsolidácie deficitných verejných financií prijala opatrenia, ktoré poškodzujú trh práce na Slovensku. Zvýšila firemné dane, čím významne obmedzila prísun zahraničného kapitálu (=vytváranie nových pracovných miest) na Slovensko (Slovensko má najvyššiu daň z príjmu právnických osôb z postkomunistických krajín, v priebehu nasledujúcich rokov budeme mať túto daň vyššiu dokonca ako VB, Dánsko, Fínsko, Švédsko), zaviedla odvody na prácu na dohodu, čím z týždňa na týždeň vytlačila mimo trh práce 150 tisíc dohodárov, znepružnila Zákonník práce, čím sa zamestnávateľom zvýšili náklady na zamestnávanie a de facto ich motivuje k opatrnejšiemu prijímaniu nových ľudí, zvýšila odvody živnostníkom, z ktorých tisíce zatvárajú živnosti, pretože musia platiť vyššie odvody i keď nemajú zo živnosti v danom mesiaci žiadny príjem.

2. V US Steele sme zachránili viac tisíc pracovných miest

INESS: Na náklady všetkých ostatných zamestnávateľov. V ekonómii sa tomuto hovorí „čo je vidieť a čo nie je vidieť“. Na jednej strane máme medializovaný prípad „záchrany“ pracovných miest v US Steel, na druhej strane, čo nevidíme v médiách, sú prípady mnohých malých podnikov alebo živnostníkov, ktorí kvôli vysokým cenám poplatkov za odber elektriny musia prepúšťať alebo dokonca zatvárať prevádzky.

3. Investícia Continental za 250 mil. vytvorí 600 pracovných miest v Púchove, 930 nových miest pribudne vo Vranove nad Topľou a Prakovciach pri Gelnici.

INESS: Investičné stimuly škodia hospodárstvu. Prerozdeľujú zdroje od všetkých podnikateľov k zopár vyvoleným. Vláda by sa nemala hrať na podnikateľa a prenášať riziko neúspešnej investície na plecia všetkých daňových poplatníkov (=občanov) na Slovensku. Ak chce vláda skutočne pomáhať podnikateľom, najlepším stimulom je zníženie daní a odvodov. Takto pomôže všetkým podnikateľom, domácim aj zahraničným, malým aj veľkým, súčasným aj budúcim. Keby vláda pozastavila poskytovanie investičných stimulov pre pár firiem, okamžite by mohla znížiť firemnú daň o 1 percentuálny bod, čím by pomohla celému podnikateľskému sektoru.

4. Pripravených je 22 investičných projektov, väčšina na východe a  strede krajiny.

INESS: Viď vyššie, prípadne si pozrite našu štúdiu o škodlivosti investičných stimulov tu.

5. 6000 mladých nezamestnaných je späť v pracovnom pomere, rovnaký projekt štartuje pre 4-5 tisíc dlhodobo nezamestnaných.

INESS: Vláda plánuje minúť 70 miliónov eur na podporu zamestnávania ľudí vo veku do 29 rokov a nad 50 rokov. Keby sa títo ľudia zamestnali za minimálnu mzdu, zamestná sa ich 12 500. Problémy: 1. neudržateľné pracovné miesta (zamestnávatelia ich vytvoria najmä preto, že dostanú dotáciu), 2. pracovné miesta sa vytvoria tam, kde budú vyhovovať kritériám európskych fondov a nie tam, kde sú potrebné, 3. keby sa namiesto znížili odvody pre nízkopríjmových, mohlo by sa takto vytvoriť až 4x viac pracovných miest (cca 60 tisíc). INESS návrh na zníženie odvodov pre nízkopríjmových nájdete tu.

6. Druhýkrát v tomto roku klesajú ceny elektriny pre domácnosti, rast cien klesol na 1,9%.

INESS: Zníženie poplatkov je žiaduce, ale je prejavom politickej objednávky a nie konzistentnej politiky regulačných orgánov. Firmy na Slovensku platia najvyššie ceny elektriny v EÚ (spomedzi krajín na kontinente), čo je jeden z významných faktorov podkopávajúcich ich konkurencieschopnosť v porovnaní so zahraničnými firmami.

7. Znižovaním deficitu na 2,9% HDP zabezpečujeme dôveryhodnosť krajiny, predajom štátnych dlhopisov za historicky najnižšie rizikové prirážky sme ušetrili 120 mil. eur.

INESS: Deficit vláda znižuje takmer výlučne na príjmovej strane (vyššie dane). Tým podkopáva budúci rast hospodárstva. Zvyšovať dane v čase rastúcej nezamestnanosti je najhoršie možné opatrenie v hospodárskej a fiškálnej politike. Stále sa nedotkla výdavkovej strany, charakteristickej vysokou mierou neefektivity a plytvania. Dane zvyšovať nebolo treba. Viac v našej štúdii o možnostiach úspor tu. V tomto bode vláda na rozdiel od nezamestnanosti pozabudla na externé prostredie. Rizikové prirážky klesli aj v mnohých ostatných európskych krajinách, kde nemajú vládu SMER-SD a to najmä vďaka prísľubu ECB vytlačiť neobmedzené množstvo eur na záchranu nesolventných krajín.

8. Nezdražujeme zvýšením DPH, verejné financie ozdravujeme zaťažením bánk, monopolov, ľudí s príjmom nad 3300 eur a firiem, taktiež šetrením na vládnej spotrebe.

INESS: Tu vláda klame. Vláda výrazne zvýšila dane nízkopríjmovým, ktorých príjem zďaleka nemajú 3300 eur mesačne – státisícom , čo robia na dohodu a živnosti. Viď tiež vyššie – uvedené opatrenie budú mať za dôsledok nižší ekonomický rast v budúcnosti a teda aj pomalšiu tvorbu pracovných miest (inými slovami – vysoká nezamestnanosť bude s veľkou pravdepodobnosťou pretrvávať). To, že sa nám prognózuje relatívne vysoký rast v porovnaní so zvyškom Európy nie je vďaka, ale napriek krokom vlády. Netreba zabúdať, že veľká časť produkcie putuje formou exportu do zahraničia (autá, elektronika).

9. Zmenou zákonníka práce sme posilnili postavenie zamestnancov.

INESS: Na úkor nezamestnaných. Odbory sú malá dobre organizovaná skupina, ktorá presadzuje svoje záujmy nad veľkou, zle organizovanou skupinou nezamestnaných. Keby títo mali odbory, bojovali by za pružnejší Zákonník práce a zrušenie minimálnej mzdy, pretože by takto dostali šancu zamestnať sa a speňažiť častokrát jediné aktívum, ktoré majú – vlastnú prácu.

10. Investičné stimuly sme naviazali na podmienku tvorby pracovných miest.

INESS: viď bod 3

11. Sfunkčnili sme daňovú správu, „daňová kobra“ odhalila daňové podvody vo výške 60 mil. eur.

INESS: Daňové podvody (najmä podvody s DPH) treba trestať, tu vládu chválime.

12. Zaviedli sme 24 opatrení na zníženie administratívnej záťaže podnikateľov.

INESS: Pozitívne môžeme hodnotiť pripravované opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia (e-Government, stabilizácia podnikateľskej legislatívy a pod). Tieto by však mali byť skôr doplnením, a nie náhradou kľúčových podnikateľských faktorov, ktoré podnikateľský sektor výrazne obmedzujú – vysoké daňovo-odovodové zaťaženie a nízka vymožiteľnosť práva. Neviem, akými 24 zavedenými opatreniami sa vláda chváli, opatrenia z dielne ministra Malatinského majú vstúpiť do platnosti od budúceho roka.

13. o 43% (1,4 mld. eur) sme zvýšili čerpanie eurofondov, zvýšili sme príjem z rozpočtu EÚ v rokoch 2014-2020 na viac ako 13 mld. eur.

INESS: Rozhodnutie o výške alokovaných EU fondov nie je rozhodnutím slovenskej vlády ale celého spoločenstva. Vláda si pripisuje zásluhy, ktoré jej nepatria. Vysoké čerpanie fondov sa často prezentuje ako úspech. Netreba však zabúdať, že využívanie fondov je podmienené našou spoluúčasťou, čím rastú nároky na výdavky verejných financií a častokrát sa prostriedky využívajú na veci, ktoré by nás inak ani nenapadlo robiť. Z tohto pohľadu je čerpanie eurofondov tiež spojené s veľkým plytvaním. Otázne je tiež, koľko z vyjednaných 13 mld eur sa podarí reálne vyčerpať, skúsenosť ukazuje, že optimizmus nie je na mieste.

14. reformou štátnej správy ESO znížime počet úradov z 613 na 79 a ušetríme až 700 mil. eur.

INESS: Vláda doteraz a napriek mnohým výzvam nezverejnila podklady, na základe ktorých by bolo možné overiť tvrdenie úspory700 mil. eur. Doterajšie úspory na prevádzkových nákladoch sa pohybujú rádovo v desiatkach miliónov eur.

15. Reformujeme školstvo, aby sa viac absolventov uplatnilo na trhu práce, zvyšujeme platy učiteľov.

INESS: Reforma školstva je skôr prianím a platy vláda dvíha až na základe štrajku učiteľov.

16. Zmenou odvodov do I. a II. piliera a ďalšími zmenami sme dôchodkový systém nastavili na udržateľnosť.

INESS: Nie je pravda. Aj po dramatickom zoškrtaní druhého piliera, zvýšení vymeriavacích základov, zodvodnení dohôd a zvýšení odvodov živnostníkov je prvý pilier hlboko deficitný, tento rok prispejeme daňami vo výške 0,6 mld. eur, aby bola poisťovňa schopná vyplatiť dôchodky. Nie je pravda, že prvý pilier je dlhodobo udržateľný, aj napriek reformám bude podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť dosahovať v roku 2060 deficit  takmer 6% HDP,  v súčasnosti je to menej ako 1,5%.

17. Sme spoľahlivým a dôveryhodným partnerom v EÚ a eurozóne.

INESS: Áno, podiel jedného Slováka (vrátane detí a dôchodcov)v súčasnosti existujúcich garančných programov a nákupov štátnych dlhopisov v rámci záchrany eura prepočítaný na už dosiahol 3033 eur. Zachraňujeme bankové systém oveľa bohatších krajín, pritom vlastné ozdravenie našich bánk sme zaplatili sami sumou dosahujúcou astronomických 10 % nášho HDP.

18. Zvýšili sme transparentnosť a efektivitu verejného obstarávania.

INESS: Posledné správy hovoria o modifikovaní zmlúv na internete, a v rezorte školstva dokonca o ich sťahovaní z internetu. Ani medializovaný prípad Horné Plachtince, za ktorým stojí Ministerstvo vnútra, nenaznačuje, žeby sa v tejto oblasti udial významný posun.

19. Opozícia obsadila posty dvoch podpredsedov NR SR, vládnych splnomocnencov, má nárok na post šéfa Najvyššieho kontrolného úradu, Úrad pre verejné obstarávanie vedie kandidátka I. Radičovej.

INESS: Táto téma ide mimo verejné financie, oblasť expertízy INESS.

20. Vládneme bez škandálov, stabilne, nezaťažujeme verejnosť vnútornými spormi.

INESS: Absencia stámiliónových škandálov neznamená, že sa s verejnými prostriedkami neplytvá. Viď tiež ale napríklad tu alebo prípady superpredražených krompáčov ako výbavy obstarávaných hasičských áut...

V upravenej podobe reakciu INESS publikoval dňa 23.4. 2013 aj server topky.sk
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards