Komisia firmám: Riadia vás obmedzenci!

Európska komisia pripravila návrh legislatívy, ktorá by zasiahla všetky európske firmy s viac ako 500 zamestnancami, ktorých je okolo 18 000.

Komisia firmám: Riadia vás obmedzenci!

Jej podstatou je povinnosť firiem zverejňovať nielen finančné, ale aj nefinančné údaje o svojej činnosti. Medzi povinne zverejnené informácie by patrili údaje o environmentálnych a sociálnych dopadoch aktivít firiem. Firmy budú musieť zverejňovať čísla o tom, ako sú jej zamestnanci zastúpení medzi pohlaviami, akú majú vzdelanostnou štruktúrou, či krajinou pôvodu, aké sociálne či environmentálne ciele má a aké politiky uplatňuje, aby tieto ciele dosiahla. S trochou preháňania, firmy budú musieť prezentovať, prečo majú vo výkonných funkciách tak málo kulturológov ženského pohlavia a ako chcú dosiahnuť zmenu.

Komisár pre vnútorný trh Michael Barnier povedal, že cieľom je „vyššia kohézia pre firmy a medzi firmami.“ Z tohto bruselského newspeaku euroúradníkov je cieľ novej legislatívy absolútne nejasný. Pri začítaní sa do samotného návrhu (s.5) sa trocha rozjasnieva: „ Predstavenstvo firmy, ktorého členovia majú podobné vzdelanie, kariérne pozadie, pôvod, pohlavie alebo vek, môže byť ovládnuté  „skupinovým myslením.“ To môže prispieť ku zlyhaniu pri výzvach v manažérskom rozhodovaní, keďže nedostatok rozdielnych pohľadov, hodnôt a kompetencií môže viesť k menšej  diskusii, menej nápadom a výzvam v radách firiem. Tiež to môže viesť k ťažšiemu prijatiu inovatívnych myšlienok manažmentu.“

Po očesaní slovného balastu nám ostane jadro – firmy podľa Komisie ovládajú obmedzenci, ktorí nevedia, čo je pre ich firmu dobré. Nový návrh o transparentnosti firiem má tak slúžiť ako pomôcka pri presadzovaní iných európskych regulácii, napríklad povinného počtu žien vo výkonných funkciách, či rôznych zelených regulácií.

Okrem priamych nákladov na reportovanie, ktoré Komisia odhadla na 1 200 - 4 900 eur na firmu, táto legislatíva zvyšuje možnosti bruselských úradníkov zasahovať do rozhodovania európskych firiem a pretláčať nové regulácie do ich života.

Samotný návrh je úpravou článkov štvrtej a siedmej smernice, ktoré sa už zaoberajú povinnosťou firiem zverejňovať informácie, ale sú považované za dosiaľ málo efektívne.
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards