Thatcherová by mala byť vzorom pre dlžníkov (Finweb)

Premiérka Thatcherová spustila rozsiahlu reformu pracovného práva, ktorá pomohla zlepšiť konkurencieschopnosť upadajúceho britského priemysleu a privatizáciu extrémne neefektívnych štátnych molochov, povedal na Margo zosnulej Margaret Thatcherovej dňa 8.4.2013 Martin Vlachynský z INESS.

Thatcherová by mala byť vzorom pre dlžníkov (Finweb)

Čo bolo prínosom politiky Margaret Thatcherovej? Analytici odpovedali pre Finweb.
 

Jiří Cihlář
Next Finance
Najväčší prínos pre svetovú ekonomiku mali postoje Thatcherovej v prípade nového usporiadania Európy v čase pádu Sovietskeho zväzu. Vo svojej domácej politike však bola zástankyňou monetarizmu a preslávila sa svojimi tvrdými postojmi, keď napríklad nechala sprivatizovať viacero štátnych podnikov. Nebola stúpenkyňou zvyšovania priamych daní, naopak problémy verejných financií riešila tlakom na zvyšovanie sadzieb daní nepriamych. V súčasnej vyzerajú rozhodovacej činnosti v rámci Európskej únie inak, než tomu bolo v Európe za vlády Thatcherovej. Na druhej strane, jej tvrdé postoje by mohli byť inšpiráciou v prípade riešenia kríz týkajúcich sa zadlžených štátov.

Vladimír Gešperík
Capital Markets
Reagan a Thatcherová prišli na konci strateného desaťročia 70-tych rokov a začiatkom 80. rokov, keď dezilúzia aobdobie vysokej inflácie a rastu cien ropy unavili ľudí. Zníženie daní, liberálna obroda spolu s poklesom inflácie, programom hviezdnych vojen v USA, rozvojom technológií spolu s pádom ZSSR zanechali hlboké dojmy z tejto doby a zmenili pohľad na liberálne hodnoty.
 

Ronald Ižip
TRIM Broker
V povojnovej Európe sotva nájdeme politika, ktorý spravil pre svoju krajinu viac ako Thatcherová. Tá sa tvrdo postavila sociálne ladeným demagógom a svojou politikou vytiahla Britániu z dlhodobej recesie. A to aj napriek tomu, že jej opatrenia jej na začiatku vládnutia priniesli silný pokles popularity. Pokiaľ sa v Európe nezačnú objavovať podobne zodpovední politici, ešte dlho budeme prešľapovať na mieste.

Martin Vlachynský
INESS

Británia bola v čase jej nástupu nazývaná Chorý muž Európy a zaostával za ostatnými západnámi krajinami v mnohých ekonomických ohľadoch. Premiérka Thatcherová spustila rozsiahlu reformu pracovného práva, ktorá pomohla zlepšiť konkurencieschopnosť upadajúceho britského priemysleu a privatizáciu extrémne neefektívnych štátnych molochov. Na druhej strane, jej úloha býva niekedy preceňovaní, jej vláda nepriniesla výraznejšie zníženie daňového zaťaženia, ani razantnejšie zefektívnejšie štátnej byrokracie. Fungovanie trhu je univerzálne, tie z jej lepších rozhodnutí by sa dali aplikovať vo všetkých ekonomikách v Európe.

Finweb, 8.4.2013
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards