Po roku Ficovej vlády: Podnikateľské prostredie sa zhoršilo, tvrdia analytici (Aktualne.sk)

Ako povedal dňa 1.4.2013 pre Aktualne.sk Ján Dinga z INESS, domáce firmy aj potenciálni zahraniční investori potrebujú na rozvoj podnikania stabilné prostredie s nízkymi daňami a dobrú vymožiteľnosť práva.

Po roku Ficovej vlády: Podnikateľské prostredie sa zhoršilo, tvrdia analytici (Aktualne.sk)

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa za rok vlády Roberta Fica podstatne zhoršilo. Ako ďalej vyplýva z prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) firmy v ostatnom období pociťovali vôbec najvýraznejšie zhoršenie podnikateľskej situácie v celej histórii merania indexu podnikateľského prostredia na Slovensku od roku 2001. "Za posledných 12 rokov podniky nikdy nevnímali zhoršenie právneho a regulačného rámca na Slovensku tak citlivo, ako v ostaných mesiacoch," uviedol makroekonóm VÚB banky Andrej Arady.
Pod tento výsledok sa podľa analytikov podpísalo najmä zvýšenie daní a odvodov, čo sa nepriaznivo odrazilo aj na ochote firiem prijímať nových zamestnancov. "Tieto zmeny navyše prišli práve v období spomaľujúcej ekonomiky, kedy ziskovosť podnikov výrazne klesala," skonštatoval Arady.
Viacerí oslovení analytici vnímajú kriticky aj poskytovanie dotácií vybraným podnikom namiesto snahy vlády o plošné zlepšenie podnikateľského prostredia pre všetky subjekty. "Domáce firmy aj potenciálni zahraniční investori potrebujú na rozvoj podnikania stabilné prostredie s nízkymi daňami a dobrú vymožiteľnosť práva. Čo nepotrebujú, je sieť výnimiek, zvýhodnení, a dotácií, ktorými vláda zvýhodňuje jednu firmu na úkor ostatných," skonštatoval analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Ján Dinga. "Tieto dotácie deformujú trh a krivia podnikateľské prostredie," dodal Arady.
Analytik Tatra Banky Boris Fojtík považuje za najpozitívnejší krok súčasnej vlády snahu o dodržanie konsolidácie verejných financií. "Avšak menej pozitívne hodnotíme prostriedky, akými sa dosahuje, keďže negatívne ovplyvňuje podnikateľské prostredie. Pozitívne sa dajú hodnotiť aj iné iniciatívy, ako napríklad boj proti daňovým podvodom alebo snaha o zlepšenie výberu daní," uviedol Fojtík.
"Ak chceme zlepšiť podnikateľské prostredie, zrejme bude najlepšie prihliadnuť na názor priamo u podnikateľov. V dlhodobom horizonte ich podľa prieskumov trápi najmä korupcia, nespokojnosť v oblasti vymáhateľnosti práva a fungovania súdnictva," uviedol Arady.
Ďalšími oblasťami, kde prieskumy ukazujú všeobecnú, avšak dlhodobú nespokojnosť sú byrokracia, prieťahy v konaní na úradoch a výkazníctvo, ale aj nízka efektívnosť hospodárenia štátu, nedostatočný prístup k štátnej pomoci a slabé uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom.
 

Aktualne.sk, 1.4.2013
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards