Cena štátu na UKF

Radovan Ďurana prednášal  5.3.2013 na Ústave manažmentu a IT FPV UKF v Nitre o Cene štátu. Asi 60 divákov z radov študentov, ale aj učiteľov, sa dozvedelo o fungovaní projektu Cena štátu a o možných prínosoch pre výuku verejných financii.

Súčasťou prednášky bola aj analýza fungovania verejných financii na Slovensku a najmä aktuálna rozpočtova situácia.

Cena štátu na UKF

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards