Šesť jubilantov

Dnes je v tomto klube päť krajín eurozóny, budúci rok pribudne šiesta. Aký klub máme na mysli?

Šesť jubilantov

Nie, nejde o hokej, či o priateľov kohézie. Dokonca ani o krajiny, ktorých premiéri sa vedia desať krát zodvihnúť na hrazde. Myslíme krajiny, ktorých úroveň dlhu voči HDP prekročila magických 100%. Podľa zimnej prognózy Európskej komisie sa ku Belgicku, Grécku, Írsku, Taliansku a Portugalsku v roku 2014 zaradí šiesty šampión, Španielsko.
Vašu pozornosť by mali upútať aj odhady deficitov na rok 2013 a 2014. Zo 17 štátov eurozóny má mať v roku 2013 až 10 členov deficit vyšší ako 3% HDP, v roku 2014 ich má byť 9. V oboch prípadoch má medzi nimi byť aj druhá najväčšia ekonomika eurozóny, Francúzsko.

Fiškálny kompakt na nich, pokuty, sankcie! Nemusíte byť Sybila, aby ste uhádli, že žiadne pokuty ani sankcie nebudú. Francúzsko už požiadalo o odloženie podmienky 3% deficitu, z dôvodu „neočakávanej“ ekonomickej situácie, tak ako Španielsko a ďalší. Komisia zatiaľ usilovne pracuje na nových a nových pravidlách (najnovšie Twopack), aby bolo čo porušovať.

Celá správa sa štylisticky nesie v zaujímavom bruselskom slohu. Na začiatok samozrejme treba dodať silu optimizmom, ten sa v EÚ nosí od začiatku krízy. „Hlavné ukazovatele však naznačujú, že HDP v EÚ teraz zaznamenáva najnižšie možné hodnoty a očakávame, že sa hospodárska činnosť začne postupne zrýchľovať.“ Znamenajú najnižšie možné hodnoty, že napríklad nezamestnanosť 26% v Španielsku a Grécku je niečo ako 0 stupňov Kelvina, a teda už nemôže klesnúť viac? Dúfajme.

Zaujímavo znie aj popis dôvodu súčasnej situácie. „Dôvodom rozporu medzi lepšou situáciou finančných trhov a umiernenými makroekonomickými vyhliadkami na rok 2013 je vo veľkej miere proces úpravy súvah, ktorý naďalej zaťažuje krátkodobý rast.“ Podpredseda Komisie tento proces nazval „Prebiehajúce hľadanie rovnováhy európskeho hospodárstva.” Zabudnite na rozsiahle realitné či automotive bubliny, utopené náklady v nezmyselných verejných projektoch, neflexibilné zákonníky práce, či nebodaj na demografickú krízu a chorý bankový systém, ktorý prežíva len vďaka pomoci ECB. Stačí vybalansovať Európu zatiahnutím za správne páky a všetko sa na dobré obráti.

Záver správy najlepšie vystihuje fakt, že v Európe neprišlo ešte ku zmene náhľadu na krízovú situáciu.  „[Dlhy]… by sa mali v roku 2013 z dôvodu obmedzeného rastu HDP znovu mierne zvýšiť.“ Stále pretrváva nádej, že z dlhov, ktoré čoraz častejšie prekračujú 100% HDP, nejakým zázrakom bezbolestne vyrastieme.

Namiesto záveru poznámka na zamyslenie: jedinou krajinou v celej EÚ, ktorá má prognózovaný rozpočtový prebytok je Estónsko.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards