Anketa: Ktoré opatrenie by podľa vás pomohlo znížiť nezamestnanosť mladých ľudí na Slovensku? (Hospodárske noviny)

Práca na dohodu predstavuje pre študentov jednoduchý prístup na získanie praxe. To, že majú mladí nevhodné vzdelanie, už dnes nezmeníme. Ak im však ešte skomplikujeme možnosť získať prax cez prácu na dohodu, rozhodne tým nepomôžeme znížiť nezamestnanosť medzi nimi, povedal pre Hospodárske noviny Radovan Ďurana z INESS dňa 6.2. 2013. 

Anketa: Ktoré opatrenie by podľa vás pomohlo znížiť nezamestnanosť mladých ľudí na Slovensku? (Hospodárske noviny)

Radovan Ďurana, analytik INESS

Zrušiť zavedenie odvodov na dohody. Práca na dohodu totiž predstavuje pre študentov jednoduchý prístup na získanie praxe. To, že majú mladí nevhodné vzdelanie, už dnes nezmeníme. Ak im však ešte skomplikujeme možnosť získať prax cez prácu na dohodu, rozhodne tým nepomôžeme znížiť nezamestnanosť medzi nimi.

Peter Goliaš, riaditeľ INEKO

Krátkodobo by pomohlo predĺženie povinnej školskej dochádzky, keďže nezamestnanosť na Slovensku ohrozuje najmä ľudí s nižším vzdelaním, a to oveľa viac než v iných štátoch OECD. Dlhodobo treba zverejňovať informácie o uplatnení absolventov stredných a vysokých škôl na trhu práce a prijať aj útlmové opatrenia voči zaostávajúcim a drahým, teda menej efektívnym školám.

Michal Páleník, riaditeľ Inštitútu zamestnanosti

Pri absolventoch vysokých škôl by to mala byť dotácia na prvé pracovné miesto na dobu neurčitú. Štát by mal zamestnávateľovi dotovať malú sumu vo výške približne 30 percent platu na obdobie šiestich mesiacov. Pri absolventoch stredných škôl je to zavedenie takzvaného inkluzívneho trhu služieb, ktorý funguje na princípe pozitívnej diskriminácie. Tá sa nerealizuje formou dotácií, ale formou garancie množstva zákaziek prostredníctvom podmienok vo verejnom obstarávaní.

Hospodárske noviny, 6.2. 2013

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards