Analytici jednou vetou o rozpočte (SME)

Vyčerpal rezervu ešte pred svojím schválením a v nadchádzajúcom roku plnom neistoty nemá v zálohe žiadne úsporné opatrenia na výdavkovej strane, kritizoval rozpočet verejných financií Radovan Ďurana z INESS dňa 13.12. 2012 pre SME. 

Analytici jednou vetou o rozpočte (SME)

Analytici upozorňujú, že schválený rozpočet má viaceré riziká. 

Niekoľkých ekonómov sme sa opýtali, čo je podľa nich dôležité povedať o schválenom rozpočte:

Ľudovít Ódor, člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

„Schválený rozpočet obsahuje v sebe viaceré riziká, ktorých eliminácia si v budúcom roku vyžiada ďalšie opatrenia.“ 

Ján Tóth, viceguvernér Národnej banky Slovenska

„Rozpočet sa snaží znížiť deficit pod tri percentá HDP aj po zapracovaní najnovšej prognózy daní. Riziko horšieho ako prognózovaného makroekonomického prostredia, ako aj fakt, že časť konsolidácie má jednorazový charakter, znamená nekončiacu výzvu konsolidovať v budúcom roku, ako aj v ďalších rokoch. Vzhľadom na doznievanie vplyvu zahraničných investícií, ktoré Slovensko v minulosti výrazne potiahli dopredu, treba klásť zvýšenú pozornosť na dlhodobé vplyvy rôznych spôsobov konsolidácie na rast ekonomiky."

Radovan Ďurana, analytik inštitútu INESS

„Vyčerpal rezervu ešte pred svojím schválením a v nadchádzajúcom roku plnom neistoty nemá v zálohe žiadne úsporné opatrenia na výdavkovej strane.“

Marián Jusko, výkonný riaditeľ Republikovej únie zamestnávateľov

„V prvom rade je dobré, že rozpočet počíta s deficitom pod tromi percentami a že je to záväzok voči trhom. Druhá vec je, že rozpočet má v sebe veľa rizík, ktoré vyplývajú z vonkajšieho prostredia, aj z dopadu prijímaných zákonov. Dnes nie je možné presne odhadnúť, do akej miery budú firmy hľadať spôsob, aby platili čo najnižšie dane. Veľký tlak bude aj na strane výdavkov.“

Emil Machyna, šéf OZ KOVO

„Treba zvládnuť všetky riziká, ktoré nás čakajú v budúcom roku, aby sme znížili deficit, ako sa vláda zaviazala. Je to najmä otázka výberu daní a aj jednotlivých rezortov, napríklad školstva a zdravotníctva, do akej miery dokážu dodržať plánované výdavky.“

Marianna Onuferová

SME, 13.12. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards