Videoprednáška č.8: Možné východiská zo súčasnej situácie, reálne riešenia

Juraj Karpiš vo svojej poslednej videoprednáške pre Univerzitu pre moderné Slovensko hovorí o možných riešeniach súčasnej dlhovej krízy v Európskej únii. 

 

  

Videoprednáška č.8: Možné východiská zo súčasnej situácie, reálne riešenia

Dlhy krajín a súkromnej sféry dosiahli v súčasnosti extrémne a vzhľadom na existujúci ekonomický rast neudržateľné hodnoty. Celkový dlh jednotlivých krajín a vyčíslenie korekcie, ktorá je potrebná na to, aby dosiahol dlhodobo udržateľnú úroveň 180% HDP (180% vychádza zo stabilnej úrovne dlhu, keď majú domácnosti, štát a súkromná sféra každý po 60% pri úroku 5% a nominálnom raste hospodárstva 3%).

 

Korekcia dlhu potrebná na dosiahnutie úrovne 180% HDP vyjadrená v % finančných aktív domácností danej krajiny.
 
 
Zdroj: The Boston Consulting Group: Back to Mesopotamia? Sep2011
 
Dlhová kríza vedie k tomu, že niektoré krajiny EMÚ sú na pokraji bankrotu. V súčasnosti už nie je možné bezbolestné riešenie, ku korekcii deficitov a rastu dlhov musí skôr alebo neskôr dôjsť. Cenou bude pokles životnej úrovne, no čím skôr sa problém začne riešiť, tým nižšie budú jeho náklady. Na  vyriešenie dlhovej krízy treba:
 
-Reštrukturalizovať dlhy problematických krajín (Grécko, Portugalsko, dlh írskych bánk)

-Likvidovať nesolventné  finančné inštitúcie v zrýchlených bankrotoch a aukciách aktív, garantovať vklady v rámci existujúceho poistenia vkladov za asistencie ECB, rekapitalizovať  z národných zdrojov systematicky dôležitých bánk, následne ich reprivatizovať 

-Zásadne konsolidovať  verejné financie krajín eurozóny

-Reformovať bankový sektor a oddeliť depozitné (100% rezervy)  a investičné bankovníctvo a zabrániť tak vzniku podobných kríz v budúcnosti

-Reformovať fungovanie Eurosystému, diferencovať medzi rizikovosťou dlhopisov jednotlivých krajín, obmedziť tvorbu peňazí v systéme, naviazať euro na komoditu alebo úplne privatizovať tvorbu peňazí

-Na fungovanie jednej monetárnej únie nie je nutná fiškálna únia. Historicky bol celý svet monetárnou úniou – používal zlato ako peniaze. Na to, aby nedochádzalo k nerovnováham, stačí kredibilný sľub, že dlhy  jednej krajiny ostanú jej problémom a existuje reálna hrozba bankrotu – potrestania nezodpovedných veriteľov.

Že sa príliš veľký dlh nedá riešiť ďalším dlhom nie je floskula ale fakt, ktorý okrem iných hovorí aj Bill Gross - CEO najväčšieho dlhopisového fondu na svete PIMCO. Euroval predstavuje práve takúto snahu, krajiny, ktoré majú samy problémy s vysokým dlhom, majú požičiavať ešte zadlženejším krajinám. Garancie krajín iným krajinám ohrozujú ich vlastný rating (Taliansko, Francúzsko). Existencia EFSF a jeho využívanie odstraňuje tlak súkromných dlhov a paradoxne tak zľahčuje ďalšie zadlžovanie. EÚ má pritom problém nájsť mechanizmus, ktorým by donútila krajiny, ktorým pomáha, robiť bolestivé opatrenia. Grécko neprivatizuje, Taliansko dostatočne nešetrí. Zároveň snaha vytvoriť politický tlak zo zahraničia vedie k rastu nacionalistických vášní v únii.
 
Odporúčaná literatúra
Bill Gross about the fact that debt cannot be solved by another debt
 
British draft of a banking system
 
INESS Policy Note: The opinion of INESS to rising EFSF and extension of its competences

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards