Pozdrav z Európskej komisie: kríza skončí o 2 roky

Od vypuknutia krízy hlavní európski aktéri uprednostňujú kupovanie si času pred skutočným riešením dlhového problému. Snažia sa tak odvrátiť bankroty (najmä) krajín PIIGS pôžičkami, eurovalmi, a nákupmi dlhopisov zo strany ECB v nádeji, že keď dôjde k zázračnému naštartovaniu problémových ekonomík, situácia sa vyrieši – tlak na verejné financie sa zníži, HDP porastie, a budeme svedkami postupného znižovania dlhu v pomere k HDP.

Pozdrav z Európskej komisie: kríza skončí o 2 roky

Prognózy

Kedy tento scenár konečne nastane? Eurostat, resp. Európska komisia (EK), pravidelne zbiera makroekonomické dáta členských krajín EÚ a robí tiež vlastné predpovede ich budúceho vývoja. Jedným z týchto ukazovateľov je aj predpokladaný rast HDP. V nasledujúcej tabuľke uvádzame tieto predpovede pre jednotlivé krajiny PIIGS v danom čase:

Farebné čísla v bunkách predstavujú skutočný rast HDP (pre rok 2012 sú to odhady Eurostatu), ostatné čísla predstavujú prognózy (grafická vizualizácia tabuľky nižšie). Ak si teda porovnáme zelené číslo s ostatnými číslami v danom stĺpci pre konkrétnu krajinu, vidíme nakoľko sa odlišujú prognózy (v jednoročnom, resp. dvojročnom horizonte) od skutočnosti.

Pokiaľ sa pozrieme na jednotlivé predpovede, EK od roku 2009 v zásade vždy prognózuje vyšší rast HDP na budúci rok ako na aktuálny, a ešte vyšší rast očakáva o 2 roky. Výnimku predstavujú prípady, keď sa síce očakáva pokles rastu budúci rok, nasledovaný je ale pozitívnym trendom o dva roky (tento spôsob je charakteristický pre prognózovanie krajín mimo PIIGS).

Predpovede EK od roku 2009 by sme preto mohli zhrnúť do pravidla, že situácia sa v krajinách PIIGS stabilizuje v dvojročnom horizonte. Problém je, že túto prognózu opakuje EK už štvrtý rok.

Realita

Lepšiu predstavu nám umožní získať nasledujúci graf. Stačí si všimnúť, že tenké čiary, ktoré reprezentujú dvojročné prognózy EK, majú tendenciu končiť pri omnoho vyšších hodnotách, ako hrubé čiary predstavujúce reálny rast HDP:

Aká je teda skutočnosť? Krivka rastu HDP Írska, Španielska, Portugalska a Talianska z rokov 2009 až 2012 má konkávny tvar (výnimku tvorí Portugalsko, ktoré tento rok konkávny trend poruší). Znamená to, že v krajinách po prudkom prepade ekonomiky v roku 2009 prišlo ku korekcii (príp. miernemu rastu), tento rok sa však Portugalsko, Španielsko a Taliansko ocitnú opäť v recesii.

Jedná sa teda o scenár, ktorý EK používa len výnimočne. Pred dvomi rokmi pritom prognózovala všetkým krajinám PIIGS na tento rok pozitívny rast HDP, na úrovni EÚ (ktorá pravdepodobne tiež skončí v recesii) predpovedala dokonca rast 2,0%.

V analýze určite nemôžeme opomenúť Grécko, na ktoré sa upriamuje najviac mediálnej pozornosti. V roku 2012 zaznamená hlboký prepad HDP už rekordný piaty krát po sebe. Prognózy EK od roku 2009 pritom vždy videli Grécko v dvojročnom horizonte v plusových číslach. Budúci rok teda opäť Grékov čaká podľa prognóz recesia, v roku 2014 sa však majú zázračne dopracovať k ekonomickému rastu:

Niet sa teda čoho báť. Veď Európska komisia dáva kríze už len rok, maximálne dva...

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards