Návrh na novú daň z finančných transakcií

SKDÚ zverejnila predbežný zámer znížiť sadzbu priamych daní spolu s DPH na 15% a výpadok v daňových príjmoch kompenzovať zavedením novej dane zo všetkých finančných transakcií vo výške 0,1%

Návrh na novú daň z finančných transakcií

INESS návrh kritizoval v médiách (pozri napríklad vyššie uvedený link alebo ďalšie vyjadrenia v sekcii INESS v médiách). V tomto príspevku sumarizujeme naše hlavné výhrady voči tomuto návrhu.

Tento návrh je až po zavedenie novej dane z finančných transakcií v poriadku. Zníženie priamych daní a DPH na 15% by malo nesporne pozitívny efekt na ekonomickú aktivitu na Slovensku a tiež na priťahovanie zahraničných investícií. Ak však toto zníženie v druhom kroku "zabijeme" zavedením novej dane, a teda celkové daňové zaťaženie sa nezmení, nielen že nám tento návrh nedáva zmysel, ale navyše aj obsahuje v sebe veľké riziká:

1. občania tejto tzv. Tobinovej dani (daň z finančných transakcií) nerozumejú a je to skrytá daň, ktorá by sa platila z každej transakcie, teda zo všetkého (napr. aj pri zaslaní dôchodku na bankový účet, pri zaslaní vreckového svojim deťom, alebo keď manžel pošle svojej manželke peniaze na škôlku...)

2. veľký objem transakcií umožňuje relatívne nízku sadzbu novej dane. Toto je veľká zbraň v rukách politikov na ďalšie zvyšovanie daní, ktoré politikom skôr "prejde" (100% zvýšenie dane pri dani z príjmu je z 19 na 38%, pri tejto novej dani predstavuje 100% zvýšenie sadzby nárast z 0,1% na 0,2%, čo má diametrálne odlišný psychologický dopad na občana – daňového poplatníka).

3. Namiesto kompenzácie výpadku príjmov v dôsledku zníženia priamych daní a DPH sa malo SDKÚ sústrediť na škrty na výdavkovej strane verejných financií, kde je veľa plytvania, napr. v sociálnom systéme na rozdiel od iných krajín u nás poberajú sociálne dávky všetci plošne a nie len tí, ktorí ich naozaj potrebujú. Štát nepotrebuje vyššie príjmy, naopak, potrebuje sa zbaviť výdavkov, ktoré sú nákladné a neprinášajú hodnotu.

Aj bruselský návrh na zavedenie dane na obchodovanie a akciami, dlhopismi či finančnými derivátmi v sebe nesie posolstvo neschopnosti politikov postaviť sa deficitom zoči - voči. Iste, predstavujú menšie zlo ako návrh SDKÚ, stále však musí prebehnúť verejná diskusia o bode 3. predtým než sa začnú objavovať akékoľvek návrhy na vyššie dane.

 

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards