Daňový plán SDKÚ je nebezpečný, tvrdia analytici (Finweb)

Podľa Richarda Ďuranu z INESS sa bude navrhovaná daň týkať nielen každého nákupu, ale aj každého prevodu. Ako ďalej uviedol pre agentúru TASR dňa 6.11. 2012, to znamená, že sa bude vzťahovať na dôchodky poslané na bankový účet, zaplatia ju rodičia pri prevode vreckového svojim deťom, či ak manžel pošle manželke peniaze na zaplatenie škôlky.

Daňový plán SDKÚ je nebezpečný, tvrdia analytici (Finweb)

Podľa INESS by bol návrh SDKÚ-DS na zdanenie transakcií nebezpečným precedensom.

Návrh opozičnej SDKÚ-DS na zdanenie bezhotovostných transakcií by bol podľa Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) nebezpečným precedensom zavedenia dane úplne na všetko. "Navrhovaná daň sa bude týkať nielen každého nákupu, ale aj každého prevodu. To znamená, že sa bude vzťahovať na dôchodky poslané na bankový účet, zaplatia ju rodičia pri prevode vreckového svojim deťom, či ak manžel pošle manželke peniaze na zaplatenie škôlky," vymenoval pre TASR riaditeľ INESS Richard Ďurana.

Takáto plošná daň nesie podľa jeho slov v sebe riziko ďalšieho jednoduchého zvyšovania. Na druhej strane by však zníženie priamych daní a DPH malo nesporne pozitívny efekt na celé hospodárstvo i na priťahovanie zahraničných investorov. "SDKÚ-DS by sme preto odporučili kompenzovať výpadky zo zníženia priamych daní a DPH nie zavádzaním novej dane, ale škrtmi na výdavkovej strane verejných financií, ktoré sú stále charakteristické veľkou mierou plytvania," dodal Ďurana.

Podľa riaditeľa Inštitútu hospodárskej politiky (IHP) Igora Kissa v prípade zavedenia takejto dane záleží od jej výšky. "Určite by prispela k zvýšeniu daňových príjmov," podotkol. Treba však podľa neho brať do úvahy sociálny charakter, ktorý súčasná vláda pri stanovovaní sadzieb daní brala do úvahy. To znamená, že vyššie sadzby dane platia vyššie zarábajúce skupiny obyvateľov a podnikov. "Sadzba, ktorá by zaťažovala všetky operácie, by zaťažila všetky vrstvy obyvateľstva bez výnimky," opísal Kiss.

V podstate by bola podľa jeho slov spravodlivejšia pri vymedzení celkovej vrstvy obyvateľstva, keďže by sa mohlo rátať s tým, že lepšie zarábajúci využívajú viac bezhotovostných operácií. "Zároveň by takáto daň pôsobila menej negatívne na rozhodnutia investorov a podnikov, kde začať podnikať," doplnil Kiss.

Podľa Vladimíra Baláža zo Slovenskej akadémie vied (SAV) sú zatiaľ informácie o tejto dani veľmi všeobecné a je tam veľa "háčikov", ktoré sa môžu ešte upravovať. "Je tu otázka, či sa budú zdaňovať úplne všetky transakcie, vrátane toho, keď pošle Sociálna poisťovňa dôchodcovi dôchodok," uviedol. Rovnako aj napríklad zdaňovanie transakcií do zahraničia, ktoré často využívajú veľké firmy.

Opozičná SDKÚ-DS chce predstaviť návrh nového daňového systému. Jeho základom má byť zdaňovanie bezhotovostných finančných transakcií. Navrhuje zaviesť tzv. jednotnú daň vo výške zlomku percenta viazanú na každú bezhotovostnú finančnú operáciu. Túto zmenu chce strana spolu s ďalšími návrhmi predstaviť na svojej programovej konferencii 17. novembra v Bratislave. Nový systém má podľa SDKÚ-DS umožniť okamžité výrazné zníženie dane z príjmu fyzických aj právnických osôb, DPH, ako aj spotrebnej dane z motorových palív.

TASR

Finweb, 6.11. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards