Ekonóm: Šou menom dlhová kríza sa sumitom nekončí (Finweb)

Rozhodnutie požičiavať z ESM nie problematickým krajinám, ale priamo bankám v týchto krajinách vnímam ako zásadný krok k dlhovej únii. Znamená totiž, že za minulé zlé rozhodnutia lokálnych súkromných bánk a miestneho štátneho regulátora nezaplatia len obyvatelia týchto krajín, ale všetci obyvatelia eurozóny, kritizoval ESM pre Finweb dňa 29.6. 2012 Juraj Karpiš z INESS.

Ekonóm: Šou menom dlhová kríza sa sumitom nekončí (Finweb)

---

12:26 Hrozba pre eurozónu

"Súhlasím s prezidentom EÚ Van Rompuyom, že ide o krok, ktorý prispieva k tomu, že projekt eura sa stáva "nezvratným". Na rozdiel od neho, to však nepovažujem za výhodu, ale hrozbu, keďže takéto kroky iba zvyšujú náklady a dramatickosť prípadného rozpadu menovej únie. Možnosť rozpadu, samozrejme, stále existuje a nezmizla len preto, že európski predstavitelia tvrdia opak. Rozhodnutie požičiavať z ESM nie problematickým krajinám, ale priamo bankám v týchto krajinách vnímam ako zásadný krok k dlhovej únii. Znamená totiž, že za minulé zlé rozhodnutia lokálnych súkromných bánk a miestneho štátneho regulátora nezaplatia len obyvatelia týchto krajín, ale všetci obyvatelia eurozóny.  Poskytovanie úverov z ESM priamo nesolventným bankám namiesto krajín radikálne znižuje kvalitu a vymožiteľnosť pohľadávok ESM. Zvyšuje sa tak pravdepodobnosť vysokých nákladov pre slovenské verejné financie vyplývajúce z podielu Slovenska v tejto akciovke. Banková únia pomôže krajinám, ktorá majú v bankových sektoroch obrovské straty vyplývajúce z eurom nafúknutých bublín v nehnuteľnostiach či iných aktívach. Štátny regulátor nezvládol svoju funkciu a dopustil ohrozenie vkladov obyvateľstva nezodpovedným správaním bánk napríklad v Španielsku, Írsku ale aj Francúzsku. Slováci môžu len ľutovať, že takýto fond umožňujúci prehodiť straty na ostatné európske krajiny neexistoval v roku 2001, keď sme naše banky museli zachraňovať z vlastných vreciek, čo nás stálo vyše 10% HDP, komentuje Juraj Karpiš z Inessu.

Banková únia podľa analytika súčasné problémy nevyrieši, iba existujúce straty prerozdelí v rámci Európy. Ako dodáva, riešením sú výrazné škrty vo verejných výdavkoch a štrukturálne reformy v kombinácii s radikálnou reštrukturalizáciou finančného sektora a nesolventných krajín.

---

Finweb, 29.6. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards