Euroval nie je vhodný na riešenie problémov (Finweb)

Stála forma eurovalu je nevhodný nástroj na riešenie problémov eurozóny  a vytvára obrovské riziká pre slovenské verejné financie do budúcnosti.  Slovensko by ho teda nemalo schváliť vôbec, povedal v krátkom rozhovore pre Finweb dňa 21.6. 2012 Juraj Karpiš z INESS.

Euroval nie je vhodný na riešenie problémov (Finweb)

Stála forma eurovalu je nevhodný nástroj na riešenie problémov eurozóny.

Malo by Slovensko schváliť euroval alebo by s jeho schválením malo počkať?

Stála forma eurovalu je nevhodný nástroj na riešenie problémov eurozóny  a vytvára obrovské riziká pre slovenské verejné financie do budúcnosti.  Slovensko by ho teda nemalo schváliť vôbec.

Aké zo schválenia eurovalu vyplývajú pre Slovensko riziká a aké pozitíva?

Inšitutucionalizácia morálneho hazardu v stálej forme eurovalu zmierňuje  tlak na politikov v problematických krajinách robiť potrebné reformy a  umožňuje im náklady svojho nezodpovedného správania prehadzovať na  daňových poplatníkov v zodpovednejších krajinách.

Čo sa stane ak o pomoc požiada ďalšia krajina? Bude Slovensko schopné plniť svoje záväzky?

Slovensku vďaka eurovalu rastie zadĺženie. Záväzky vyplývajúce z  realizácie poskytnutýc garancií povedú k vyšším daniam na Slovensku,  nižším dôchodkom, menšiemu objemu zdravotnej starostlivosti a nižším  zdrojom v školstve.

Finweb, 21.6. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards