Malo by sa Grécko vrátiť k svojej pôvodnej mene? (Finweb)

Dňa 28.2. 2012 sa Juraj Karpiš z INESS preFinweb vyjadril k anketovej otázke o výhodách a nevýhodách znovuzavedenia drachmy v Grécku.

Malo by sa Grécko vrátiť k svojej pôvodnej mene? (Finweb)

Aké výhody a nevýhody by malo pre Grécko znovuzavedenie drachmy?

Alexander Ač, Centrum výskumu globálnej zmeny AV ČR v Brne

"Medzi jednoznačné výhody návratu k národnej mene je odľahčenie od dlhového bremena vďaka možnosti vlastného tlačenia peňazí (ako v prípade USA, Veľkej Británie, alebo Japonska) a devalvácie meny. Znamenalo by to aj odbremenenie Grékov od vonkajších ekonomických a fiškálnych (rozpočtových) zásahov inštitúciami EÚ a MMF, a pravdepodobne by to znamenalo postupné rozbehnutie investícií do produktívneho ekonomického rastu. Medzi nesporné nevýhody patria veľmi vysoká inflácia s rizikom hyperinflácie, veľmi výrazný (avšak iba dočasný) únik kapitálu z krajiny, ktorý by viedol k ekonomickej depresii, a nárast rizika geopolitického napätia so susednými európskymi krajinami. Zdá sa, že Grécko tak má dve možnosti – dlhodobú ekonomickú stagnáciu až recesiu s nejasnými vyhliadkami, alebo krátkodobý prudký pokles ekonomickej aktivity, avšak bez dlhového bremena a s jasnejšími vyhliadkami do budúcna."

Juraj Karpiš,INESS

"Nemyslím si, že zavedenie drachmy je pre Grécko v súčasnosti výhodným krokom. Znehodnotenie novej drachmy môže znížiť reálne mzdy a zlepšiť konkurencieschopnosť tamojšej ekonomiky, no proti príliš optimistickým očakávaniam v tejto oblasti hovorí vysoká organizovanosť tamojšej pracovnej sily v pár odborových organizáciách, ktoré sú schopné okamžitých koordinovaných nátlakových akcií. Nasledujúc štrajky s požiadavkou na zvýšenie nominálnych miezd tak môžu pohltiť časť tohto efektu. Vystúpenie z eurozóny pripraví Grécko o podporu bankového systému zo strany ECB. Pravdepodobne dôjde ku bankovým prázdninám a vyvlastneniu časti úspor obyvateľstva podobne, ako k tomu došlo pred desaťročím v Argentíne. Grécku pomôže bankrot, radikálne zníženie verejných výdavkov, privatizácia, deregulácia a zásadné štrukturálne reformy. Že k ozdraveniu verejných financií môže dôjsť aj bez nutného znehodnotenia meny, ukazuje nedávny príklad pobaltských krajín."

Tomáš Porhajaš, Brevia finance

Výhody zavedenia drachmy:

1. Plná voľnosť centrálnej banky 

2. Väčšia konkurencieschopnosť (export)

3. Možný znovuobnovený rast ekonomiky skorej ako s eurom Nevýhody:     

Nevýhody:

1. Devalvácia meny (môže byť aj výhodou) 

2. Kolaps bankového systému 

3. Inflácia

Finweb, 28.2. 2012

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards