V Kanade sa na operácie čaká stále dlhšie

Za posledných 17 rokov nečakali nikdy Kanaďania na
operácie tak dlho ako teraz, a to aj napriek mnohomiliardovej dotácii od
vlády, pomocou ktorej sa malo poskytovanie zdravotnej starostlivosti zrýchliť.

V Kanade sa na operácie čaká stále dlhšie

Vláda v roku 2004 spustila projekt zameraný na
skrátenie čakacej doby a do kanadského štátneho zdravotníctva za týmto
účelom uvoľnila 5,5 miliardy kanadských dolárov. Ako ale uvádzajú vo svojej
štúdii
autori z kanadského Fraser
Institute
, finančná dotácia čakacím dobám neprospela. Podľa jedného
z autorov, Nadeema Esmaila „peniaze nie sú riešenie. ‘Pumpujeme‘ do
systému peniaze a čakacie doby sa naďalej predlžujú.“

Priemerný čas medzi odporúčaním k špecialistovi
a odkladnou operáciou bol v tomto roku 18,3 týždňa – viac ako štyri
a pol mesiaca (17,8 týždňa v roku 2006). Súčasná čakacia doba je
najdlhšia od začiatku monitoringu Fraserovým inštitútom pred 17 rokmi. Z desiatich
provincií
sa najkratšie na operáciu čakalo v provincii Ontario - 15
týždňov. Najdlhšie v Saskatchewane – 27 týždňov.

Autori vidia riešenie vo vpustení súkromnej iniciatívy do
systému a paralelnom fungovaní štátnych a súkromných poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti financovaných z verejných prostiedkov. Pomôcť by
mohli aj poplatky u lekára, ktoré slúžia ako čiastočný filter dopytu po
nepotrebnej zdravotnej starostlivosti, súťaž medzi štátnymi a súkromnými
správcami verejných zdravotných fondov a tiež umožnenie samostatného
súkromného systému.

Ako príklad uveďme čakacie doby v jednotlivých kanadských
provinciách: (čierna farba) od praktického lekára k špecialistovi, (sivá
farba) od špecialistu k začiatku liečby. Čakacie doby sú v týždňoch,
skratka Can reprezentuje kanadský priemer.

A odozva na štúdiu? Štúdia šliape presne na otlak,
a tak neprekvapuje 1) spochybnenie metodológie (na dotazníky odpovedalo
3200 z 12000 lekárov), 2) viera
v lepšiu organizáciu systému a netrhové riešenia
, ktorá zabudla
spomenúť nastavenie motivácií (Dr. Rachlis, lekár: „máme veľký problém, ktorý
pochádza zo zlej organizácie posúvania pacientov, absencie spoločných čakacích
zoznamov atď., ale existuje množstvo riešení postavených na neziskovosti“), 3) spochybnenie
existencie krízy čakacích dôb
.

Určite stojí za to pozrieť si aj tento
článok z New York Times
, kde jednoducho a trefne hľadajú príčiny
dlhých čakacích dôb v Kanade. Autor popisuje fungovanie súkromnej nemocnice
a názory jej riaditeľa na kanadský systém zdravotníctva. V Kanade je
ilegálne, ak za operáciu, ktorú vám môžu ponúknuť v štátnej nemocnici,
zoberiete peniaze. Aj napriek statusu protizákonnosti v Kanade súkromné
nemocnice vznikajú tempom približne jedna za týždeň. K čomu „bezplatný“
systém vedie? K stavu, keď v Kanade psovi vymenia bedrový kĺb za
menej ako týždeň a človek na podobnú operáciu čaká 2 až 3 roky.

Štúdiu o čakacích dobách v Kanade nájdete tu:

Nadeem
Esmail and Dr. Michael A. Walker, "Waiting Your Turn: Hospital Waiting
Lists in Canada, 17th Edition," Fraser Institute, October 15, 2007

Ak sa Vám článok páčil, hlasujte zaň na pošli na vybrali.sme.sk, prípadne dajte o ňom vedieť Vašim známym.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards