Prieskum o Zákonníku práce

 27.5. 2011 ma oslovila redaktorka Hospodárskych novín, aby som sa vyjadril k prieskumu o zmenách v Zákonníku práce. Nakoľko nepoužila zaslané odpovede, zverejňujeme ich formou komentára.

Prieskum o Zákonníku práce

Výsledky prieskumu:

Spomedzi vládnych zmien v Zákonníku práce je najsilnejší súhlas s tým, „aby výpovedná lehota bola 1 až 5 mesiacov, a to podľa dĺžky pracovného pomeru“: s uvedeným návrhom (úplne resp. skôr) súhlasí 55% opýtaných. Podobne vysoká miera súhlasu panuje aj s tým, „aby skúšobná doba bola pre zamestnancov 3 mesiace a pre vedúcich 6 mesiacov (úplne resp. skôr súhlasí 54% respondentov).

 V prípade ostatných skúmaných zmien v Zákonníku práce už prevažuje nesúhlas nad súhlasom. Iba veľmi mierne je to v prípade zrušenia súbehu výpovednej lehoty a odstupného (43% respondentov nesúhlasí, 41% je za). Výraznejšie rozdiely sú v prípade požiadavky, aby sa zrušila povinnosť zamestnávateľa poskytovať gastrolístky a nahradila ich hotovosť (proti tejto požiadavke je 50% opýtaných, súhlasí 38%), ako aj pri požiadavke zrušiť povinnosť firiem neobsadiť dva mesiace miesto, zrušené z organizačných dôvodov (proti tejto požiadavke je 47% opýtaných, súhlasí 35% respondentov).

HN: Koaliční poslanci chcú v pozmeňovacích návrhoch predložiť, aby bola výpovedná doba od jedného do troch mesiacov, a nie od 1 do 5 mesiacov. podľa prieskumu sú však ľudia za pôvodný návrh.  Zmení sa tým podľa vás niečo , ak sa výpovedná doba skráti o dva mesiace, ako to navrhuje napríklad SDKU-DS? alebo je správny návrh ministerstva? V čom vidíte problémy tohto návrhu?

RD: Prieskum nepovažujem za dostatočne relevantný, nakoľko zákony nie sú superstar, v ktorej si ľudia môžu voliť podľa chuti bez toho, aby postihovali vlastnícke práva ostatných. Zákonník práce má významné dopady na zamestnanosť, kapitál a rozhodnutia podnikateľov. Zároveň je zrejmé, že odpovede zamestnancov na zmeny zákonníka budú zaujaté. Návrh ministerstva na gradujúcu výpovednú dobu považujem za nešťastný, dĺžka pracovného pomeru je obyčajne reflektovaná v mzde prípadne interných pravidlách firmy(odmeňovanie za odpracované roky). Zbytočne to predražuje ukončovanie pracovného pomeru a komplikuje život podnikateľom, ohrozuje ďalšie pracovné miesta a de facto diskriminuje zamestnancov s kratšou pracovnou históriou. Výpovedná doba by mala byť vecou dohody zmluvných strán, prípadne čo najkratšia pre všetkých.

HN: Ako vnímate návrh ministerstva zrušiť súbeh lehoty a odstupného?

RD: Zrušenie súbehu je predpokladom pre ľahšiu tvorbu pracovných miest. Efekt tohto opatrenia však do značnej miery znižuje navrhované predlžovanie výpovednej doby, zavedenie a započítavanie doby určitej do dĺžky pracovného pomeru. Náklady na tvorbu pracovného miesta vzrástli aj zavedením odvodov na odstupné.  

HN: Ľudia nesúhlasia aj s rušením gastrolístkov. Presadzuje tento návrh práve strana SaS, minister bol avšak donedávna proti.  Vnímate to ako správny krok?

RD: Odpovede respondentov na túto otázku poukazujú na problém podobných prieskumov. Minister navrhoval rovnakú sumu peňazí v likvidnej mene (gastrolístky nemožno použiť všade). Bolo by to obojstranné zlepšenie. Gastrolístky by mali byť používané na základe dobrovoľnej dohody zamestnanca a zamestnávateľa. 

HN: Malo by podľa vás  brať ministerstvo práce výsledky prieskumu na vedomie?

RD: V minimálnej miere. Ľudia v podobných prieskumoch vyjadrujú najmä politickú orientáciu, nie vecný názor, nenesú totiž prípadné náklady svojich odpovedí.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards