Spravodlivé odmeny?

Z daní, ktoré odvedú pracujúci
v súkromnom sektore, sú platení americkí federálni civilní zamestnanci.
Paradoxne, ich mzda je 2x
vyššia ako mzda pracovníkov, ktorí ich „platia“
.

Spravodlivé odmeny?

Podľa údajov
amerického Úradu ekonomických analýz
(The Bureau of
Economic Analysis) za rok 2006 poberá
1,8 milióna federálnych civilných zamestnancov ročne v priemere 111 180 USD (mzdy plus rôzne príspevky), zatiaľčo pracovníci
v súkromnej sfére zarobia dvakrát menej: 55 470 USD. Ak sa berú do úvahy iba mzdy, federálni
zamestnanci poberajú o 60% vyššiu mzdu ako priemerný pracovník
v súkromnom sektore (73 406 USD vs. 45 995
USD). A ako
sa mzdy menia v čase? Ako
ukazuje nižšie uvedený graf, mzdy federálnych zamestnancov rástli v rokoch 2000 až 2006
výrazne rýchlejšie ako v súkromnom sektore.

Takto vyzerá praktická realizácia známeho „z cudzieho krv netečie“...

Via: Cato@Liberty

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards