Daňová konkurencia v praxi

Degresívnu
daň v kantóne Obwalden zrušil ústavný súd.
Zastavme sa na chvíľu pri
číslach – aké boli efekty za prvý rok platnosti?

Daňová konkurencia v praxi

V roku 2005 prišlo do Obwaldenu 70 firiem. V roku
2006, teda v prvý rok platnosti novej sadzby dane (efektívna sadzba dane pre
právnické osoby je 13,1%, z toho je 6,6% kantónová daň, zvyšok priama
federálna daň) prišlo do kantónu 345 firiem, teda 5x viac ako rok predtým. Len
v januári tohto roku ich prišlo 44. Pre tých, ktorým sa to zdá málo,
pripomíname, že v kantóne Obwalden žije 33 000 obyvateľov.

Ako
hovorí Andrin Waldburger
z PricewaterhouseCoopers, Zdá sa teda, že
investori preferujú nízku sadzbu dane pred rôznymi daňovými výnimkami. Aká je
v porovnaní so Švajčiarskom situácia v Európe? Tmavou farbou sú
v nej vyznačené 2 švajčiarske kantóny – ten s najvyššou a ten
s najnižšou sadzbou dane.

Graf 1: Sadzby dane
z príjmov právnických osôb bez daňového zvýhodnenia (zdroj: Race
is on
, Andrin Waldburger, International Tax Review)

Graf 2 ukazuje efektívne sadzby dane z príjmu
právnických osôb vo všetkých švajčiarskych kantónoch. Ako vidno, rozdiely nie
sú zanedbateľné.

Graf .2.:

Zdroj: The
race is on
a Switzerland:
Lower corporate tax rates take hold
(obidva články dostupné na International Tax
Review
), Liberal Swiss tax regime angers Brussels
(Financial Times)

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards