Cena štátu na NHF Ekonomickej univerzity

Prednáška Radovana Ďuranu o cene štátu na NHF EUBA pritiahla 12.11.2015  takmer 80 študentov.

Cena štátu na NHF Ekonomickej univerzity

Foto:

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards