Spáli olympijský oheň euro?

Občianske združenie Ad hoc v spolupráci s Centrom pre teritoriálne a medzinárodné štúdiá organizuje dňa 4.10. 2011 diskusiu o budúcnosti eurozóny, kde vystúpia Juraj Karpiš z INESS a Ján Boďa.

Spáli olympijský oheň euro?

Spáli olympijský oheň euro? Diskusia o budúcnosti eurozóny

Kde: Univerzita Komenského, Šafárikovo námestie 6, nová budova PF UK, 2. Poschodie, N 216, vchod    Múzejná ulica

Kedy: 4.10. 2011 o 17:30

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards