Oko za oko

Zub za zub. EÚ zakázala dovoz amerického hormonálne
ošetreného mäsa na starý kontinent. Nech už bol motív akýkoľvek, americká
vendeta na seba dlho čakať a USA
uvalili 300 percentné clo na dovoz rokfortových syrov
. Komu tento odvetný
krok pomôže? Nikomu. Oko za oko

Naopak, doplácajú naň obe strany. Americkému
spotrebiteľovi dramaticky stúpne cena tohto druhu syra, Francúz príde
o dôležitého nákupcu svojich produktov. Uvažovať nad zmysluplnosťou ciel
v súčasnom globalizovanom svete by bolo nosením dreva do lesa, urobili
to za nás pred viac ako 150 rokmi iní, ktorí pekne vysvetlili, ako clá škodia
obom zainteresovaným stranám
.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards