Daňové zaťaženie a verejné výdavky v krajinách OECD

Časopis Forbes
pripravil tabuľku
krajín patriacich do OECD, ktorá porovnáva celkové daňové
zaťaženie (vrátane odvodov a daní na všetkých úrovniach na národnej aj lokálnej)
a to, koľko vlády týchto krajín míňajú (obidve položky vyjadrené ako % HDP). Daňové zaťaženie a verejné výdavky v krajinách OECD

S výnimkou Nórska všetky krajiny míňajú viac ako
vyzbierajú na daniach a odvodoch. Zvyšné príjmy získavajú vlády z iných
zdrojov (napr. dividendy, fondy EÚ, príjem z privatizácie a iné), alebo
vzniknutý deficit financujú vydávaním dlhopisov. Deficit sa tak pretavuje do
verejného dlhu, ktorý nie je v prípade takejto fiškálnej (ne)zodpovednosti
jednoduché splácať a výhľad do budúcnosti vyzerá všelijako len nie ružovo.
Ako to vyzerá s verejným dlhom na jedného Slováka si môžete
pozrieť tu.
A to slovenská vláda v tomto roku minie o 11,8%
viac ako vlani, pri cca 4% inflácii.

Údaje sú z roku 2006, ich zdrojom je OECD, kliknutím na tabuľku sa zobrazí v čitateľnejšej forme.


INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards