Cena štátu v Humennom

Cena štátu sa dňa 17.12. 2008 dostala aj na tri
vybrané školy v Humennom, kde študentov a učiteľov oboznámil
s fungovaním verejných financií a vzdelávacím projektom Cena štátu
Richard Ďurana z INESS. Cena štátu v Humennom

Najskôr na Obchodnej akadémii na Štefánikovej ulici asi 40
študentom maturitného ročníka.

Potom na Gymnáziu gen. Ludvíka Svobodu na Komenského ulici
asi 60 študentom a 4 učiteľom (na fotke so zástupcom riaditeľa pre odborné
predmety RNDr. Mariánom Hamrákom).

A napokon na Spojenej cirkevnej škole – Gymnáziu sv.
Cyrila a Metoda na Duchnovičovej ulici asi 40 študentom 2. a 4.
maturitného ročníka.

Vzdelávací projekt Cena štátu podporuje Nadácia na podporu občianskej
spoločnosti v strednej a východnej Európe CEE Trust
(http://www.ceetrust.org)

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards